www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่างวดรถ เป็นค่าใช้จ่ายหรือเปล่าค่ะ

(1/2) > >>

เจ้านายถามมา:
ค่าผ่อนรถในแต่ละเดือนเป็นค่าใช้จ่ายหรือเปล่า

ถ้าจะปิดงบกำรขาดทุนประจำเดือนต้องมีโชว์ค่าใช้จ่ายในการผ่อนงวดรถหรือเปล่า

เวลาเราบันทึกบัญชีค่างวดรถ

Dr.เจ้าหนี้

ภาษีซื้อ

    Cr. เงินสด

-ถ้าไม่ใช่ เพราะอะไร***:
ซื้อในนามบริษัทฯเป็นคชจ.ได้ค่ะ แต่ต้องเป็นรถกระบะนะ

ถึงจะมีVAT ตอนที่ซื้อมาก็ตั้งเป็นเจ้าหนี้เช่าซื้อ/ผ่อนชำระไว้ และก็มีภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ รวมทั้งดอกเบี้ยรอตัดด้วย พอถึงงวดที่จะจ่าย ภาษีซื้อก็เกิดขึ้นจริง ก็เดบิต เจ้าหนี้ ภาษีซื้อ เครดิตด้วยเงินสด และก็อย่าลืม ตัดภาษียังไม่ถึงกำหนดออกด้วย อ้อ..อย่าลืมตัดดอกเบี้ยด้วยนะคะ

แสดงความเห็นด้วย...:
ไม่น่าจะเป็น คชจ.นะครับ  แค่เป็นการจ่ายชำระหนี้ธรรมดา

หนี้สินลด  เงินสดลด  ตอนซี้อก็บันทึกเป็นสินทรัพย์

สินทรัพย์เพิ่ม  เจ้าหนี้เพิ่ม...  

town:
จากข้อมูลในเบื้องต้น  หากเป็นการผ่อนจ่ายค่างวดรถแล้ว  มักจะทำเป็นสัญญาเช่าซื้อเป็นหลัก  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเจตนาของผู้เช่าซื้อมุ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นสำคัญ  เมื่อมีการเช่าซื้อรถยนต์ดังกล่าวจึงต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์ กับหนี้สินเช่าซื้อไว้  รวมถึงดอกเบี้ยเช่าซื้อที่เกิดขึ้นด้วย  และเมื่อมีการจ่ายชำระก็ให้ล้างหนี้สินออกเป็นงวดๆ พร้อมทั้งตัดดอกเบี้ยเป็นค่าใช้จ่ายครับต่าย:
แล้วถ้าเป็นกรณีชื่อรถเป็นของกรรมการล่ะคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม