www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กฎหมายใหม่ เกี่ยวกับการจดจัดตั้ง หจก.มีอะไรบ้าง

(1/1)

กุหลาบ:
-ฟอร์มจะต้องเปลี่ยนหรือไม่ และฟอร์มเก่าใช้ได้ถึงเมื่อไหร่

-อื่น ๆ (ถ้ามี)

town:
1.  ถ้าจะดูกฏหมายเกี่ยวกับการจดจัดตั้ง หจก.  ก็จะต้องมาดูตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

http://www.dbd.go.th/thai/law/law_index.phtmlซึ่ง ณ ปัจจุบันที่มีการแก้ไขระเบียบนั้น  จะเน้นในเรื่องของหุ้นส่วนต่างชาติเป็นหลัก ( ผลจากกุหลาบแก้ว ) ครับ  ซึ่งจะกระทบถึงหลักฐานในการแสดงเงินที่นำมาลงทุน  แต่รายละเอียดคงต้องสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่นะครับ  ผมเองก็ไม่ค่อยทราบครับ2.  และเห็นมีการแก้ไขเรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน ( ฉบับที่ 5 ) 2549

http://www.dbd.go.th/thai/law/prakad6_dbd1.pdfด้านอื่นๆ  คงไม่มีแล้วครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม