www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

โอนเงินล่วงหน้าข้ามปี..ทำไงดี

(1/1)

ไม่รู้จริง ๆ:
เมื่อปลายปี 49 บริษัทฯ ได้โอนเงินล่วงหน้าชำระค่าสินค้าให้ผู้ขายต่างประเทศ RATE 36 บาท ราคาสินค้า 100 USD

Dr.  อะไรดีคะ  

           Cr.BANK (100 * 36)

เมื่อสินค้าเข้าต้นปี 50  RATE 37 บาท

Dr. สินค้า  (100* 37)

      Cr. อะไรดี (บัญชีเดียวกับ Dr.ตอนโอนเงินรึเปล่า)

ผลต่างเข้ากำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนใช่มั๊ยคะ

007:
ผมคิดว่าน่าจะบันทึกเป็น เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนครับ แล้วโอนกลับและบันทึกกำไรขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม