www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กิจการเปิดบิลขายสินค้าให้กับซัพพลายเออร์

(1/1)

ปวส.1:
เรียนถามค่ะ

1.สมมุติว่า กิจการซื้อสินค้ามาจากซัพพลายเออร์ จำนวน 10,000 บาท แต่เปิดบิลขายให้ซัพพลายเออร์คืนไปในราคา 11,000 บาท แต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ แต่ทางซัพพพลายเออร์จะโอนส่วนต่างมาให้ จึงเรียนถามว่าในทางบัญชีจะลงบัญชีอย่างไร

2.บัญชีแยกประเภทภาษีซื้อ อยากถามว่าต้องเป็นศูนย์ ณ.สิ้นเดือนหรือไม่ ไม่เข้าใจเรื่องภาษีซื้อเลยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ***การบ้านยากมาก

1:
ตอนที่เกิดภาษีซื้อ

Dr. สินค้า/บริการ

      ภาษีซื้อ

     Cr. เงินสด/เช็ค/เจ้าหนี้..

เมื่อสิ้นเดือนต้องโอนปิดภาษีเข้าเจ้าหนี้หรือลูกหนี้สรรพากรค่ะ

Dr. ภาษีขาย

      Cr. ภาษีซื้อ

ผลต่างเข้าเจ้าหนี้/ลูกหนี้สรรพากร อาจจะมียอดภาษีซื้อคงเหลือ เนื่องจากมีการนำภาษีซื้อไปยื่นในเดือนถัดไป จึงไม่จำเป็นว่าจะต้องมียอดเป็น 0 เสมอไปค่ะ

007:
เมื่อมีการซื้อ

dr. ซื้อ   10000

dr. ภาษีซื้อ  700

cr. เจ้าหนี้ - นาย ก  10700เมื่อขาย

dr. ลูกหนี้-นาย ก 11770

cr. ภาษีขาย 770

cr. ขาย 11000เมื่อ นาย ก ชำระเงินส่วนต่างมาให้ (11770- 10700 = 1070)

dr. เงินสด/ธนาคาร 1070

dr. เจ้าหนี้ - นาย ก 10700

cr. ลูกหนี้ - นาย ก 11770สิ้นเดือน โอนปิดบัญชีภาษีขาย,ภาษีซื้อ เข้าบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ กรมสรรพากร

dr.ภาษีขาย 770

cr.ภาษีซื้อ   700

cr. เจ้าหนี้กรมสรรพากร 70

(ดังนั้นในบัญชีแยกประเภทสิ้นเดือน บัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย จะเป็น 0 เสมอครับ โดยถ้าภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ก็จะโอนปิดเข้าบัญชีลูกหนี้สรรพากร เพื่อยกยอดไปงวดถัดไปครับ)เมื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

dr. เจ้าหนี้กรมสรรพากร 70

cr. เงินสด/ธนาคาร 70กุ้ง:
เอ..ที่บริษัทฯ ยอดภาษีซื้อไม่เคยเป็น 0 ทุกเดือนเลยค่ะ

เพราะนำใบกำกับภาษีของเดือนก่อนมายื่นด้วย และบางทีของในเดือนก็นำไปยื่นในเดือนถัดไป ยอดโอนปิดภาษีซื้อทุกสิ้นเดือนจึงไม่เป็น 0 ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม