www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การจัดทำสต๊อกสินค้าของวัตถุดิบทางอ้อม

<< < (2/2)

sxlyaaa1@yahoo.com:
บริษัทยังไม่ได้จด VAT ต้องทำรายงานวัตถุดิบทางอ้อม?

town:
อ่านดูแล้ว  ก็ไม่ชัดเจนว่าถ้าไม่จด vat ต้องทำสต็อคมั๊ย  แต่ดูแล้วประเมินว่า ทางเจ้าหน้าที่สรรพากรก็จะต้องให้ทำแน่นอน  เพราะจะได้ง่ายต่อการตรวจสอบ  ดังนั้นถ้าเป็นกิจการซื้อมา-ขายไป  ก็ควรทำครับ  แต่ถ้าเป็นการรับจ้างผมก็ไม่ทำสต๊อคครับ  ส่วนที่เป็นการผลิตแล้วมีวัตถุดิบทางอ้อมนั้น  ก็ให้ดูครับว่าเป็นรับจ้างหรือไม่  ถ้าไม่ใช่ก็ต้องทำครับ  เพราะการผลิตมักจะถูกมองว่าเป็นการผลิตเพื่อขายจึงเหมือนกับกิจการซื้อมา-ขายไปtown:
ได้ข้อสรุปแล้วครับ  จะต้องจัดทำบัญชีสินค้าด้วยครับ  ตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543  หมวด 1  ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ  ข้อ 3 (3) บัญชีสินค้าครับ  

http://www.dbd.go.th/thai/law/acc2543_annouce_b07.pdfดังนั้นในทางประมวลรัษฏากรจึงกำหนดไว้แค่ตามมาตรา 87  ครับ

town:
บัญชีสินค้าหรือบัญชีสินค้าซึ่งอยู่ในครอบครอง คือ บัญชีสำหรับบันทึกจำนวนสินค้าที่ได้มาและขายไป โดยไม่คำนึงว่าจะได้มาโดยซื้อหรือผลิตขึ้น บัญชีสินค้าก็คือบัญชีคุมสินค้าหรือบัญชีสต๊อกสินค้านั่นเอง ซึ่งการลงรายการในบัญชีสินค้าต้องลงตามประเภทหรือชนิดของสินค้าที่ซื้อมาหรือจำหน่ายไป ระบุวันเดือนปี รายการแสดงการได้มาหรือจำหน่ายไป และจำนวนสินค้า การลงรายการในบัญชีสินค้าควรระบุเลขที่ใบสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการจำหน่ายสินค้าออกจากบัญชีด้วย สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. 2544นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม