www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เป็นผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนสามารถเป็นกรรมการได้หรือไม่

(1/1)

กุหลาบ:
เป็นผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถเป็นกรรมการของบริษัทได้หรือไม่ (มีอำนาจการเซ็นต์) และสามารถทำบัญชีได้หรือไม่

007:
ได้สิครับ อย่าว่าแต่ผู้ทำบัญชีเลยครับ เป็นผู้ชำระบัญชียังได้เลย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม