www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากได้ข้อมูลเพื่อทำรายงาน

(1/1)

นักศึกษาสาขาบัญชี:
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง

ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

และภาษีเงินได้นิติบุคคล

007:
พิมพ์คำว่า "วางแผนภาษี" บนกล่องค้นหาข้างบนได้เลยนะครับอ้วน:
นอกจากตามที่คุณ 007 แนะนำแล้ว  สามารถลองศึกษาจากตำราเกี่ยวกับการวางแผนภาษีได้ครับ  ซึ่งจะมีผู้แต่งหลายๆ ท่านได้ตีพิมพ์เป็นตำราออกมาจำหน่ายครับ  ถ้าจะให้ชัวร์  ก็ให้ไปดูที่ศูนย์หนังสือจุฬาครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม