www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แจ้งกิจการที่รับทำบัญชีและแจ้งยกเลิก

(1/1)

แก้ว:
เคยแจ้งทำบัญชีกับกิจการหนึ่งของปี 2549 โดยแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว  ถ้าเราไม่ได้ทำบัญชีแล้ว เนื่องจากกิจการมีปัญหา เราสามารถจะแจ้งยกเลิกการทำบัญชีได้หรือไม่ โดยไม่ได้ทำบัญชีปี 2549 แล้วการแจ้งยกเลิกมีกฎเกณฑ์อย่างไรหรือไม่ในการยกเลิก ( เป็นผู้ทำบัญชีอิสระคะ ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท)

แมว:
ติดต่อกรมพัมนาธุรกิจการค้า เขาจะให้ข้อมูลได้มากกว่าค่ะ เขาจะบอกรายละเอียดเลยค่ะ แต่ละขั้นตอน ค่ะ

town:
ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายใน 60 วันครับ  ซึ่งหากมีชื่อและรหัสผ่านอยู่แล้ว  ก็สามารถแจ้งผ่านทางอินเตอร์เนตได้ครับ  เพราะหากในกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ทำบัญชีแล้ว  แต่ไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง  ก็ยังต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ทำบัญชีอยู่ต่อครับระบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีผ่านทางอินเตอร์เนต

http://www.dbd.go.th/accdbd/กนกพร คงตระกูล:
แจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพปี 2550ได้ที่ใดเพราะเปิดเข้าไปแล้วแจ้งไม่ได้กำลังปรับปรุงเว๊ป

Nik:
เป็นห้างหุ้นส่วนจะเลิกกิจการทำอย่างไรครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม