www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอถามเกี่ยวกับกิจการขายแก๊ส

(1/1)

ฟ้า:
เป็นร้านขายแก๊ส แต่ไม่ได้จดเป็นนิติบุคคลขายวันหนึ่งๆประมาณ 200 ถัง แต่ได้กำไรประมาณถังละ 10 บาทอยากทราบว่า

1.จำเป็นต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมั้ยคะ

2.ถ้าต้องเข้าระบบมูลค่าเพิ่มจะต้องทำสต๊อกมั้ยคะ

(ตอนนี้เสียภาษีครึ่งปี ประมาณ 2,000บาท ถ้าเข้าระบบจะเสียมากกว่านี้มั้ย) รบกวนด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

town:
1.  การจะเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่  กฏหมายกำหนดไว้ว่า  ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยคำนวณภาษีที่ต้องเสียจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อสังเกตุนะครับ  เป็นรายรับก่อนหักรายจ่าย  ดังนั้นคุณฟ้าจึงต้องคำนวณดูครับว่า  รายรับทั้งปี ก่อนหักรายจ่ายเกิน 1.8 ล้านบาทหรือไม่  ถ้าเกินกฏหมายบังคับให้ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มครับ2.  ถ้าเป็นการซื้อมา-ขายไป  จะต้องมีการทำสต๊อคครับ  แม้จะไม่ได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ตาม3.  ถ้ารายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี  ก็มีแนวโน้มที่จะเสียภาษีมากกว่า 2 พันบาทครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม