www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใช้ใบเบิกเงินทดรองจ่ายแทนใบสำคัญจ่ายได้ไหม

(1/1)

ดีนี่:
อยากถามว่าใช้ใบเบิกเงินทดรองจ่ายแทนใบสำคัญจ่ายได้ไหมค่ะ

town:
ได้ครับ  แต่ผมว่าไม่เหมาะสมครับ  เพราะกิจการที่มีระบบควบคุมภายในที่ดี  ก็จะใช้ระบบใบสำคัญจ่ายเป็นตัวคุมเอกสาร  ซึ่งใบเบิกเงินทดรองจ่ายเป็นเพียงเอกสารประกอบใบสำคัญเท่านั้นครับ  ดังนั้นหากกิจการไม่มีระบบใบสำคัญจ่าย  ก็ใช้ใบเบิกประกอบรายการลงบัญชีเลยครับโดยไม่ต้องมีใบสำคัญจ่าย  แต่ถ้ามีการใช้ใบสำคัญจ่ายอยู่แล้ว  ก็ควรใช้ใบสำคัญจ่ายดีกว่าครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม