www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับภาษีผิด

(1/1)

OK:
อยากทราบว่าถ้าที่อยู่ตามใบกำกับภาษีผิด

เช่น ที่อยู่จริงไม่มีหมู่ที่1 แต่ในใบกำกับมีหมู่ที่1

จะมีผลอะไรหรือไม่คะ

และสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะ

ขอแจม:
ที่อยู่ในใบกำกับภาษีต้องตรงกับที่อยู่ตาม ภพ 20

ถ้าผิดก็ยกเลิก ออกใหม่ครับ  

town:
ให้รีบพิมพ์ใบกำกับใหม่ให้ถูกต้องครับ แล้วหยุดใช้ใบกำกับเดิมที่ที่อยู่ผิด  ส่วนที่ออกไปแล้วถ้าขอคืนมาแก้ไขได้ก็ให้ทำครับ  แต่ถ้าไม่ได้ก็วัดดวงครับ  สำหรับผู้ซื้อไม่มีปัญหาครับ  เพราะสามารถนำไปเครดิตภาษีซื้อได้ครับ  แต่ผู้ขายใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง   ถ้าเจ้าพนักงานสรรพากรตรวจสอบพบ  อาจจะปรับใบกำกับภาษี ละ 2,000 บาทต่อใบกำกับนะครับ  จึงควรแก้ไขให้ถูกต้องดีกว่าครับรู้จริ:
ใบกำกับมีหมุ่ที่ 1 แต่ที่อยุ่จริงไม่มี (ตาม ภพ.20) อันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะ(สอบถามเจ้าหน้าที่สรรพากรเรียบร้อย)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม