www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกต้นทุนขาย

(1/1)

เด็กโง่:
กรณีที่การบันทึกขาย บันทึกในสมุดรายวันขาย

แล้วเวลาบันทึกต้นทุนขาย ต้องบันทึกในสมุดรายวันอะไรคะ  ช่วยหนูหน่อยค่ะ

007:
สมุดรายวันทั่วไปครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม