www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วัสดุสิ้นเปลือง

(1/2) > >>

กิตติวรรณ:
การบันทึกวัสดุสิ้นเปลือง  

Dr. วัสดุสิ้นเปลือง    

      ภาษีซื้อ

      Cr. เจ้าหนี้

ทุกสิ้นเดือนมีการบันทึกใช้ไป

Dr. วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

      Cr. วัสดุสิ้นเปลืองสามารถใช้ได้ทั้ง Periodic และ Perpetual มั้ย

จะไม่นับ Stock

007:
แบบที่บันทึกเป็นการบัญชีของวัสดุสิ้นเปลืองที่ถูกต้องแล้วครับ แต่ที่ดูก็คือจะเป็นรูปแบบ perpetual ก็คือบันทึกเป็นสินทรัพย์ก่อน แล้วจึงตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการใช้ แต่ถ้าเป็นแบบ periodic จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายก่อน แล้วจะบันทึกสินทรัพย์ตามจำนวนที่เหลือตอนสิ้นงวดครับ

jijy:
อยากทราบว่าวัสดุสิ้นเปลืองมีอะไรบ้างสามรถแยกให้ขาดได้หรือไม่ระหว่างวัสดุสิ้นเปลืองกับเบ็ดเตร็ด ช่วยตอบหน่อยคะ

นิตยา:
เดือนนี้เดือนอะไร

อิ๋ง:
ซื้อสินค้ามา และมีอะไหล่เข้ามาด้วย อะไหล่มีมูลค่ารับเข้าใน Stock แต่บันทึกบัญชีเป็น

Dr.ซื้อสินค้า XX

   Cr.เจ้าหนี้ต่างประเทศ XX

อะไหล่จ่ายให้ลูกค้าโดยไม่เก็บเงิน แต่ต้องตัดออกจาก Stock โดยมีมูลค่า

Dr.วัสดุสิ้นเปลือน

  Cr.ซื้อสินค้า

คำถามบันทึกบัญชีถูกต้องหรือเปล่าคะนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม