www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

2 คำถามที่ต้องการคำตอบ

(1/1)

อ๋อม:
ดิฉันเป็นพนักงานใหม่ของบริษัทนี้ เริ่มเข้าทำงานเมื่อประมาณ 4 เดือนก่อน จึงมีความสงสัยต้องการถามดังนี้

1. บริษัทยกเลิกบิลขายปี 48 แต่ลูกค้ามีการทำจ่ายมาให้ในปี 49  ลูกค้าเป็นบริษัทในเครือ (เจ้าหน้าที่คนเก่าออกไป แล้วหมกเม็ดตรงนี้ไว้) และงบดุลปี48ที่บริษัทจ้างสำนักงานบัญชีทำให้ ไม่มียอดของบิลขายนี้ แต่เรามีจ่ายออกไปแล้ว ในงบดุลปี 49 เราจะต้องปรับปรุงบัญชีอย่างไรค่ะ เพราะตัวเลขยอดนี้มันมีโชว์ในStatement แล้ว (คิดไม่ออกจริงๆ) ในทางกลับกันถ้าเราเป็นบริษัทลูกค้าที่เป็นบริษัทในเครือต้องทำอย่างไร (เพิ่งทราบข้อมูลนี้ ตอนต้นปี 50

2. บริษัท เปิดลดหนี้ให้กับลูกค้า แต่บริษัท ก. ในเครือที่ขายให้กับเราไม่ได้เปิดลดหนี้ให้เรา แต่บ ก. ในเครือ ได้รับลดหนี้จากซัพพลายเออร์ของเขา จะได้หรือไม่ขอขอบคุณมาณ.โอกาสนี้

อ้วน:
1.  ลองนึกเล่นๆ ว่า

1.1  ถ้าเป็นตัวเลขกลมๆ  ก็ให้ทำว่าเป็นเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน  แล้วก็รีบทำคืน  แต่ผู้ให้กู้อย่าลืมคิดดอกเบี้ยรับและนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยครับ

1.2  ถ้าตัวเลขไม่กลมๆ  ให้ทำว่าเป็นการรับเงินล่วงหน้าค่าสินค้า  แล้วยื่นแบบ ภพ.30 เพิ่มเติมว่าขายแจ้งขาด  ส่วนในเรื่องของสินค้านั้นก็อยู่ที่ตกลงกันครับว่าจะมีการซื้อขายกันจริงหรือไม่

1.2.1  ถ้ามีการซื้อขายกันจริง  ก็ให้ส่งของและตัดสต๊อคสินค้า

1.2.2  ถ้าไม่มีการซื้อขายกันจริง  ก็ให้ออกใบลดหนี้ครับส่วนบริษัทในเครือ  ก็ให้บันทึกบัญชีให้เป็นแนวทางเดียวกับผู้ขายครับ  2.  อ่านแล้วรู้สึกงงๆ ครับ  ตกลงเราขายสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทในเครือ  ( จับเป็นคู่หนึ่ง )  

แล้วบริษัท ก. ก็เป็นบริษัทในเครือ  แต่ขายของให้กับกิจการ  ( จับเป็นอีกคู่หนึ่ง )  

และก็ยังมี บริษัท ก. กับซัพพลายเออร์ของเขาอีก  ( ก็จับเป็นอีกคู่หนึ่ง )ดังนั้นหากเป็นข้อมูลต่อเนื่องจากข้อ 1.  ก็จะเป็นเรื่องระหว่างกิจการกับลูกค้าในเครือ ( ผู้ซื้อ )  ซึ่งไม่เกี่ยวกับบริษัท ก. เลยครับ  ผมจึงมองว่าบ ก. ในเครือ ได้รับลดหนี้จากซัพพลายเออร์ของเขาไม่สามารถทำได้ครับแต่ถ้ามีข้อมูล หรือข้อสงสัยเพิ่มเติมยินดีนะครับ

fapaul:
อยากขอเฉลยโจทย์ข้างล่างนี้น่ะค่ะโจทย์สำหรับคำถามข้อ 9 - 14     สำนักงานเขตได้รับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  แสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ส.ค. 32 จำนวนเงิน 234,090 บาท ไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามบัญชีของสำนักงานเขต จากการตรวจสอบพบว่า     1.  มีเช็คที่สำนักงานเขตจ่ายไปแล้ว  เจ้าหนี้ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร 4 ฉบับ          เลขที่    1111      จำนวนเงิน   11,510  บาท          เลขที่    1112      จำนวนเงิน     4,550  บาท          เลขที่    1113      จำนวนเงิน     5,200  บาท          เลขที่    1114      จำนวนเงิน     2,935  บาท     2.  สำนักงานเขตสั่งจ่ายเงินตามเช็คเลขที่ 1110 จำนวนเงิน 10,595 บาท  แต่ธนาคารจ่ายไป 10,959 บาท     3.  วันที่ 30 ส.ค. 32  นำเงินฝากธนาคาร  จำนวนเงิน  55,200  บาท  เป็นเงินสด  20,000 บาท  เป็นเช็ค  35,200 บาท  ปรากฏว่าธนาคารยังเรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ได้อีก 15,200 บาท     4.  ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นเงิน 150  บาท     5.  ธนาคารบันทึกรายการรับเงินของบุคคลอื่น เข้าบัญชีเงินฝากของสำนักงานเขต 12,560 บาท     6.  ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คเลขที่ 1015 จำนวนเงิน 30,675 บาท  ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ถูกต้อง แต่ต้นขั้วเช็คที่สำนักงานเขตเป็นเงิน 30,657 บาท     7.  ธนาคารนำดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีให้สำนักงานเขต  โดยไม่แจ้งให้ทราบเป็นเงิน 5,500 บาท9.   จากโจทย์รายการที่  3  ใบแจ้งยอดเงินฝ­ากของธนาคารจะแสดงเงินรับฝาก  เป็นจำนวนเงินเท่าใด      ก.  55,200  บาท                    ข.  35,200  บาท              ค.  20,000  บาท              ง.  40,000  บาท10. จากโจทย์รายการที่  5  สำนักงานเขตบันทึกรายการบัญชีอย่างไร      ก.  เดบิท บ/ช  เงินฝากธนาคาร       12,560 บาท                   เครดิต  บ/ช  รายได้                      12,560 บาท      ค.  เดบิท บ/ช  เงินสด                      12,560 บาท                   เครดิต  บ/ช  เงินฝากธนาคาร      12,560 บาท

 ข.  เดบิท บ/ช  รายได้          12,560 บาท             เครดิต  บ/ช  เงินฝากธนาคาร      12,560 บาทง.  ไม่ต้องปรับปรุง

 11. จากโจทย์รายการที่ 6 เขตจะต้องปรับปรุงบัญชีอย่างไร      ก.  เดบิท บ/ช  รายจ่าย           18                   เครดิต  บ/ช  ธนาคาร  18      ค.  เดบิท บ/ช  เงินสด           18                   เครดิต  บ/ช  ธนาคาร  18

       ข.  เดบิท บ/ช  รายจ่าย           18                   เครดิต  บ/ช  เงินคงเหลือ         18      ง.  ไม่ต้องปรับปรุง 

 12. จากโจทย์รายการที่  2  เขตจะต้องปรับปรุงบัญชีอย่างไร      ก.  เดบิท บ/ช  รายจ่าย           360                   เครดิต  บ/ช  ธนาคาร  360      ค.  เดบิท บ/ช  เงินสด           360                   เครดิต  บ/ช  ธนาคาร  360

       ข.  เดบิท บ/ช  ธนาคาร          360                   เครดิต  บ/ช  รายจ่าย   360      ง.  ไม่ต้องปรับปรุง

 13. จากโจทย์รายการที่  4  เขตจะต้องปรับปรุงบัญชีของเขตอย่างไร      ก.  เดบิท บ/ช  รายจ่าย           150                   เครดิต  บ/ช  ธนาคาร  150      ค.  เดบิท บ/ช  เงินสด           150                   เครดิต  บ/ช  ธนาคาร  150

       ข.  เดบิท บ/ช  รายจ่าย           150                   เครดิต  บ/ช  เงินสด   150      ง.  ไม่ต้องปรับปรุง

 

14. จากโจทย์ยอดเงินฝากคงเหลือธนาคารตามบัญชีของเขตเป็นจำนวนเท่าใด      ก.  204,395  บาท    ข.  207,755  บาท          ค.  219,955  บาท          ง.  207,563  บาท15. แดงซื้อสินค้าจากดำ  เป็นเงิน 5,000 บาท  เงื่อนไขส่งมอบปลายทาง  ในวันที่สินค้ามาส่งแดงได้จ่ายค่าขนส่งไป 150 บาท  ถ้าแดงได้ส่วนลดจ่าย 2% อยากทราบว่าแดงต้องจ่ายเงินให้ดำเท่าไร      ก.  4,750  บาท        ข.  4,753  บาท                ค.  4,850  บาท                ง.  4,900  บาท16. ข้อผิดพลาดทางบัญชีข้อใดที่มีผลทำให้งบทดลองไม่ลงตัว      ก.  ลืมลงรายการบางรายการ      ข.  ลงรายการซ้ำสองครั้ง      ค.  ลงรายการผิดทั้งเดบิตและเครดิตด้วยจำนวนเงินเท่ากัน      ง.  ลงยอดในงบทดลองไม่ตรงกับยอดในบัญชี17. งบทดลองมีประโยชน์อย่างไร      ก.  ใช้แทนงบดุลได้                      ข.  ใช้ในการเสนอรายงานต่อผู้ถือหุ้น      ค.  ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้      ง.  ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องในการลงบัญชี18. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการทุจริตเกี่ยวกับเงินสด      ก.  ผู้รับเงินออกใบเสร็จรับเงินลงทุกครั้งที่มีการรับเงิน      ข.  ผู้รักษาเงินสดลงบัญชีด้วยตนเองทุกวัน      ค.  ผู้รักษาเงินสดนำเงินเหลือจ่ายฝากธนาคารเองทุกวัน      ง.  เจ้าของกิจการมอบอำนาจให้ผู้อื่นบริหารงานแทนตนเอง19. ต้นทุนขายเป็นบัญชีประเภทใด      ก.  ทรัพย์สิน                           ข.  ทุน                             ค.  รายได้                         ง.  ค่าใช้จ่าย20. การที่กิจการค้ายอมรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้าเพื่อเป็นการชำระหนี ้จากลูกค้า  จะทำให้เกิดข้อบกพร่องในทางบัญชีอย่างไร      ก.  ยอดเงินสดคงเหลือสูงเกินความจริง ข.  ยอดลูกหนี้ต่ำกว่าความจริง      ค.  ยอดเงินฝากธนาคารสูงกว่าความจริง              ง.  ทั้ง ก.  และ  ข.21. การประมาณหนี้สูญนั้น  กิจการค้าสามารถประมาณได้โดยวิธีใด      ก.  จากยอดขาย         ข.  จากยอดเจ้าหนี้           ค.  จากยอดลูกหนี้           ง.  ทั้ง  ก.  และ  ค.22. สมุดเงินสดผ่อนมีความสำคัญอย่างไร      ก.  เป็นส่วนหนึ่งของระบบบัญชีคู่      ข.  ต้องผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท      ค.  เป็นสมุดรายวันทั่วไป      ง.  เป็นเพียงสมุดช่วยบันทึกความจำของผู้รักษาเงินสดย่อยเท่านั้น23. สิทธิบัตร  จัดเป็นทรัพย์สินประเภทใด      ก.  ทรัพย์สินหมุนเวียน                                      ข.  ทรัพย์สินถาวร      ค.  ทรัพย์สินอื่น ๆ                                               ง.  ทรัพย์สินถาวรที่ไม่มีตัวตน24. กิจการแห่งหนึ่งจ่ายเงินซื้อสิทธิบัตร 1 ล้านบาทเมื่อวันที่  1  มกราคม  2533  มีกำหนดเวลาตามกฎหมาย 10 ปี  แต่กะว่าจะเป็นประโยชน์ในการผลิตเพียง 5 ปี  กิจการจะต้องตัดสิทธิบัตรเป็นค่าใช้จ่ายปีละเท่าไร      ก.  1  แสนบาท                                                  ข.  2  แสนบาท      ค.  2  แสนห้าหมื่นบาท                                     ง.  ไม่ต้องตัดเป็นค่าใช้จ่าย25. หุ้นส่วนสามัญ  หมายถึง      ก.  หุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างโดยไม่จำกัดจำนวน      ข.  หุ้นส่วนบางคนต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างโดยจำกัดจำนวน      ค.  ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล      ง.  ห้างหุ้นส่วนที่แบ่งทุนออกเป็นหุ้น ๆข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  26 - 28      บริษัทแห่งหนึ่งมียอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2534  ตามใบแจ้งยอดของธนาคารเป็นเงิน 50,000 บาท  แต่ตามบัญชีเงินฝากของบริษัทมีจำนวน 40,000บาท  ข้อแตกต่างระหว่างรายการในบัญชีของสองฝ่ายเพียงวันที่ 31 มกราคม 2534 มีดังนี้     1.  เงินนำฝากธนาคารเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2534 แต่ธนาคารยังไม่ได้ลงบัญชี 5,000 บาท     2.  เช็คค้างจ่ายเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2534          เลขที่    1512   3,000  บาท          เลขที่    1513   2,500  บาท          เลขที่    1528   1,000  บาท     3.  ค่าธรรมเนียมธนาคารซึ่งกิจการยังไม่ได้ลงบัญชี 500 บาท     4.  ตั๋วเงินซึ่งธนาคารเรียกเก็บเงินให้กิจการยังไม่ได้ลงบัญชี  8,100  บาท     5.  เช็คเลขที่ 1519 จำนวน 4,500 บาท จ่ายให้แก่เจ้าหนี้แต่ลงรายการในสมุดเงินสดเป็น 5,400 บาท26. ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้องเป็นเท่าใด      ก.  48,500  บาท                    ข.  49,000  บาท              ค.  49,500  บาท              ง.  55,000  บาท27. ให้ปรับปรุงตั๋วเงินที่ธนาคารเรียกเก็บเงินได้  และเงินที่จ่ายให้เจ้าหนี้ซึ่งบริษัทลงบัญชีสูงไปให้ถูกต้อง      ก.   เดบิต     ตั๋วเงินรับ           8,100   บาท             เดบิต     เจ้าหนี้                    900   บาท             เครดิต   เงินสด                 9,000   บาท      ค.   เดบิต     ธนาคาร               9,000   บาท             เดบิต     ตั๋วเงินรับ           8,100   บาท             เครดิต   เจ้าหนี้                    900   บาท

       ข.   เดบิต     เงินสด                 9,000   บาท             เดบิต     ตั๋วเงินรับ           8,100   บาท             เครดิต   เจ้าหนี้                    900   บาท      ง.   เดบิต     ธนาคาร               9,000   บาท             เดบิต     ลูกหนี้                 8,100   บาท             เครดิต   เจ้าหนี้                    900   บาท

 28. ให้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมธนาคารให้ถูกต้อง      ก.   เดบิต     ค่าธรรมเนียมธนาคาร                         500   บาท             เครดิต   ธนาคาร                                              500   บาท      ข.   เดบิต     ธนาคาร                                              500   บาท             เครดิต   ค่าธรรมเนียมธนาคาร                         500   บาท      ค.   เดบิต     ค่าธรรมเนียมธนาคาร                         500   บาท             เครดิต   ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย           500   บาท      ง.   เดบิต     ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย           500   บาท             เครดิต   ค่าธรรมเนียมธนาคาร                         500   บาท29. ร้านค้าแห่งหนึ่งส่งบิลเพื่อเรียกเก็บเงินค่าบริการจากลูกหนี้เ ป็นเงิน 7,000 บาท  แต่ยังไม่ได้รับเงินสด  จะต้องบันทึกรายการบัญชีอย่างไร      ก.   เดบิต     รายได้ค่าบริการ                 7,000   บาท             เครดิต   ลูกหนี้                               7,000   บาท      ข.   เดบิต     ลูกหนี้                               7,000   บาท             เครดิต   ค่าบริการค้างจ่าย               7,000   บาท      ค.   เดบิต     ลูกหนี้                               7,000   บาท             เครดิต   รายได้ค่าบริการ                 7,000   บาท      ง.   เดบิต     เงินสด                               7,000   บาท             เครดิต   รายได้ค่าบริการ                 7,000   บาท30. ข้อใดที่ไม่ถือว่าเป็นรายการปรับปรุง      ก.  รายได้รับล่วงหน้า                    ข.  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      ค.  หนี้สูญ      ง.  การโอนกลับรายการ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม