www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ก่อสร้างอพาร์ตเม้นท์ให้เช่ากรณีมีภาษีซื้อ

(1/1)

จั๊กกะจั่น:
บริษัทฯจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้เริ่มก่อสร้างอาคารไปแล้ว โดยว่าจ้างผู้รับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ

แต่มีวัสดุก่อสร้างบางตัวที่บริษัทต้องซื้อเองและมีภาษีซื้อ

     อยากทราบว่าบริษัทจะไม่เอาภาษีซื้อที่ได้จากการก่อสร้างทั้งหมดมาใช้ได้หรือไม่ และถือเป็นต้นทุนได้หรือไม่

ส่วนภาษีซื้อจากค่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าแอร์ และค่าตกแต่งห้องเช่า เอามาเครดิตไว้ก่อน เพื่อหักกับภาษีขาย เมื่อมีรายได้

       ทำแบบนี้จะมีปัญหาอะไรไหม เพราะดูๆแล้วการเฉลี่ยภาษีซื้อค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร อาจทำผิดได้ ไม่อยากมีปัญหากับสรรพากรที่หลัง

    ผู้รู้กรุณาตอบหน่อยนะคะอีกนิดนะคะถ้าผู้รับเหมาไม่ออกบิล VAT  ให้เพราะบอกว่าไม่เข้าระบบ ( จริงๆค่าก่อสร้างที่จ่ายก็หลายล้านแล้วค่ะ )

จะมีทางออกอย่างไรบ้างค่ะ  เพราะเราก็ต้องการผู้รับเหมารายนี้เพราะฝีมือดีและราคาไม่แพง

อ้วน:
1.  อยู่ที่วัตถุประสงค์ในการใช้อาคารเป็นหลักครับ  สมมติการก่อสร้างอาคารทั้งหลังเพื่อให้เช่าทั้งหมด  ซึ่งถือว่าเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  จึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  ดังนั้นค่าก่อสร้างอาคารทั้งหมด  ก็ไม่มีสิทธิ์ขอคืนภาษีซื้อครับ  โดยภาษีซื้อให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอาคารครับส่วนค่าเฟอร์นิเจอร์  ถือเป็นการให้เช่าสังหาริมทรัพย์  ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  ดังนั้นหากมีการนำรายได้ในส่วนที่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมารวมกันแล้วเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี  ก่อนหักรายจ่ายก็จะต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนค่าแอร์  ก็ถือเป็นการให้เชาสังหาริมทรัพย์เช่นกัน  จึงไม่แตกต่างกับการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ครับแต่ค่าตกแต่งห้องเช่านั้น  ผมมองว่าน่าจะถือเป็นส่วนหนึ่งของอาคารครับ  จึงไม่สามารถนำภาษีซื้อมาขอคืนได้ครับ  2.  การที่กิจการจะขอเครดิตภาษีซื้อได้นั้น  ก็จะต้องจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนที่ภาษีซื้อจะเกิดนะครับ  เช่น  วันที่เริ่มประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งจะไม่ใช่วันที่ไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ  ส่วนมากมักจะหลังจากวันที่จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 15 วัน  ดังนั้นใบกำกับภาษีซื้อจะต้องลงวันที่หลังวันที่เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ3.  ส่วนการเฉลี่ยภาษีซื้อนั้น  จะเฉลี่ยต่อเมื่อไม่สามารถแยกภาษีซื้อได้อย่างชัดเจน  จึงจะเฉลี่ยภาษีซื้อครับ  แต่ถ้าแยกได้ชัดเจนก็ไม่ต้องเฉลี่ยครับ4.  ควรมีการตกลงก่อนการก่อสร้าง  มิฉะนั้นทางกิจการจะไม่มีหลักฐานในการที่จะนำมาลงบัญชีครับ  เพราะหากผู้รับเหมาไม่ยอมแสดงตัวว่ามีรายได้  และอ้างว่าไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ปัญหาก็จะตกอยู่กับกิจการครับ  ผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูครับตัวอย่าง  สมมติกิจการต้องการซื้อ  สีกระป๋องมาใช้ในการประกอบธุรกิจ  แต่ไปซื้อที่ร้านโชว์หวย  ซึ่งจะซื้อได้ในราคากระป่องละ  35  บาท  แต่อาจจะไม่มีเอกสาร หรือออกเป็นบิลเงินสด  ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ผู้รับได้  หรือกิจการอาจจะไปซื้อสีกระป่องดังกล่าว  ที่ homepro  ซึ่งจะขายกระป่องละ  38  บาท  แต่มีใบกำกับภาษีให้  แม้จะจ่ายแพงกว่า  แต่จำนวนเงินทั้ง 38 บาทสามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้ง  38  บาท  ในขณะที่หากเราซื้อจากร้านโชว์ห่วย  แม้จะจ่ายเพียง 35 บาทแต่ไม่สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยครับ  โดยเฉพาะหากเป็นการสร้างอพาร์ทเมนท์  ซึงจะมีมูลค่าการก่อสร้างที่สูง  จึงควรวางแผนให้ดีก่อนก่อสร้างครับแต่ถ้าสร้างไปแล้ว  ก็จะต้องมาแก้กันครับ  แต่จะทำได้แค่ไหนก็จะต้องมาดูข้อมูลครับ  โดยส่วนมากมักจะหาคนหรือกิจการมารับแทนผู้รับเหมาก่อสร้างครับ

จั๊กกะจั่น:
ขอบคุณมากค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม