www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากได้โปรแกรมบัญชีที่เกี่ยวกับมูลนิธิศึกษาได้จากที่ใหนคะ

(1/1)

katay:
เนื่องจากดิฉันทำงานอยู่มูลนิธิฯ แห่งหนึ่งซึ่งใช้โปรแกรมในการจัดทำบัญชีแต่ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับบริษัทซึ่งทำให้มีกำไรขาดทุนเกิดขึ้นในงบการเงินซึ่งไม่หน้ามีเลย ดั้งนั้นดิฉันจึงอยากจะดูและศึกษาโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีคะ ขอบคุณมากคะ

อ้วน:
ตามประสบการณ์ที่ผ่านมา  ผมยังไม่เคยเห็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปของมูลนิธิโดยตรงเลยครับ  มีแต่นำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ใช้กับบริษัททั่วไป  มาประยุกต์ครับ  เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและมีหน้าตาในการออกงบเหมือนกับที่ต้องการครับ  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม