www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ทุนจดทะเบียน

(1/2) > >>

อ่าง:
เปิดบริษัทใหม่ ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท

บันทึก  เดบิต เงินสดหรือธนาคาร    1,000,000.00

               เครดิต  ทุน                        1,000,000.00

ถูกต้องไหม

ทุนในที่นี้ หมายถึง ถ้ากรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริษัทเราก็สามารถเบิกเงินตัวนี้เพื่อมาจับจ่ายได้ใช่ไหม เช่นเบิกเงินมาเพื่อจ่ายให้กับกรรมการที่ยืมมาเปิดบัญชีได้ใช่ไหม

และในส่วนของทุนที่กรรมการนำจดทะเบียนเราจะต้องทำจ่ายคืนกรรมการไหม (1,000,000)นำเงินสดเปิดบัญชีธนาคาร (เงินกรรมการ)

     เดบิต  ธนาคาร

       เครดิต   เจ้าหนี้ - เงินยืมกรรมการ

ถูกต้องไหม

ขอบคุณค่ะที่ให้ความกระจ่าง (ต้องขอโทษที่อาจทำให้งงบ้าง เพราะไม่เข้าใจจริง ๆ

probest:
บันทึกรับเงินลงทุน

เดบิท  เงินสด/เงินฝาก

         เครดิต   ทุนเบิกเงินสดเพื่อใช้จ่ายในกิจการอาจตั้งเป็นวงเงินสดย่อย

เดบิท  เงินสดย่อย

          เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคารหรือเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

เดบิท ค่าใช้จ่าย........

         เครดิต เงินสด/เงินฝากเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นแต่ละราย ไม่สามารถคืนได้  นอกจากจะมีการลดทุนลงเท่านั้น   ดังนั้นทุนจะคงที่ถ้าจะจ่ายเงินให้กรรมการ  จะต้องบันทึกเป็นลูกหนี้เงินยืมและคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยจ่าย(ถ้ามี)หรือดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ณ ปีนั้น

เดบิท ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ

        เครดิต เงินสด/เงินฝาก 

007:
ขอบคุณ คุณ probest ครับ และยินดีต้อนรับนะครับ

อ้อย:
การบันทึกเงินยืมกรรมการ หากไม่มีดอกเบี้ยยังสามารถทำได้อีกไหม เพราะในความเป็นจริงไม่มีดอกเบี้ย

town:
ถ้าบริษัทยืมจากกรรมการ  แล้วกรรมการไม่คิดดอกเบี้ย  ถือว่าทางบริษัทได้เปรียบ  ดังนั้นทางสรรพากรก็ไม่ว่าที่จะไม่คิดดอกเบี้ย  แต่ทางสรรพากร  จะมองว่าในกรณีที่มีเงินกู้ยืมมากๆ  อาจจะเกิดจากทางกิจการแสดงรายได้ไม่ครบถ้วนครับ  จึงอาจจะขอตรวจสอบที่ไปที่มาของเงินที่กรรมการนำมาให้บริษัทกู้ยืมครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม