www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกบัญชีสินค้าที่ซื้อคืน

(1/1)

jeng:
เมื่อมีการขายสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว ยกตัวอย่างถ้าลูกค้าเป็นร้านค้า เมื่อมีการขาย เราก็บันทึกการขายปกติ แต่ถ้ามีกรณีที่มีการซื้อสินค้านั้นคืนมา มีคำถามคือ

1. สินค้าที่ซื้อคืนมานั้นเราจะบันทึกบัญชีอย่างไร

2. สินค้าที่ซื้อคืนมานั้น จะเป็นสินค้าคงเหลือหรือไม่ หรือเป็น ค่าใช้จ่ายรบกวนสอบถาม ขอบคุณมากค่ะ

probest:
กรณีซื้อสินค้าคืนจากลูกค้าเป็นชนิดชิ้นเดียวกับที่ขายไปในราคาเดียวกับที่ขายไป  เรียกว่าการรับคืนสินค้า  ต้องออกใบลดหนี้  และหมายเหตุว่าลดหนี้เนื่องจากการรับคืนสินค้า  บันทึกบัญชีดังนี้

   

เดบิท  รับคืนสินค้า/สินค้า

เดบิท  ภาษีขาย

เครดิต   ลูกหนี้การค้า/เงินสด

อ้วน:
1.  ถ้าเป็นการซื้อ  ก็ให้บันทึกเหมือนซื้อปกติครับ  แต่ถ้าเป็นการรับคืนก็ตามที่คุณ probest  อธิบายครับ2.  ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าดังกล่าวได้ขายไปหรือยัง

2.1  ถ้ายังไม่ได้ขาย  ถือเป็นสินค้าคงเหลือของเราครับ อยู๋ในหมวดสินทรัพย์ครับ

2.2  แต่ถ้าขายไปแล้ว  ถือเป็นต้นทุนสินค้าที่ขาย  อยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายครับ

007:
ขอบคุณคุณ probest ครับ ยินดีต้อนรับนะครับ

คมเพชร:
ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม