www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ร บ 1

(1/1)

ช่วยด้วย:
ลูกค้าเสีย ภาษี แบบ ร.บ 1 รายการ รายได้เบ็ดเดล็ต เสียให้ กรมสรรพากร คือ แบบ อะไรค่ะ ใบเสร็จรับเงิน ภ.ส.1ง

อ้วน:
ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมครับ  เพราะเท่าที่ผมเช็คดูแล้ว  ผมยังไม่เคยเจอแบบ ร.บ 1 เลยครับ  จึงไม่รู้ว่าเป็นแบบเกี่ยวกับภาษีอะไร  ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยินดีนะครับ  เพราะจะเป็นความรู้กับท่านอื่นๆ ด้วยครับ

007:
?????

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม