www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง

(1/1)

อรพรรณ:
กรณีการตั้งหนี้สำหรับ ธนาคาร ที่ทำสัญญา ป้องกันความเสี่ยง ให้กับกิจการ  ถือว่าเป็นเจ้าหนี้การค้า หรือ เจ้าหนี้ทั่วไป

a-man:
ฮีม.. ใช่แล้ว  จะต้องถือเป็นเจ้าหนี้การค้าจ๊ะ  เพราะถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากรายการค้านะ

007:
เจ้าหนี้การค้า จะเกิดจากการซื้อสินค้าและบริการตามปกติธุระของบริษัท แต่ถ้าอย่างหนี้ธนาคารเพื่อป้องกันความเสียง (คืออะไรช่วยอธิบายให้ชัดๆได้ไหมครับ) น่าจะเป็นหนี้สินอื่นนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม