www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าเสื่อมราคาทรัพย์

(1/1)

ผู้ทำบัญชีรายใหม่:
มีโจทย์จะเรียนถาม  2 ข้อดังนี้

1.  คอมพิวเตอร์ ซื้อมาเมื่อ  9/11/49  ราคาทุน  24859.81  คำณวณค่าเสื่อมราคาอย่างไร วิธีไหน

ขอตัวอย่างการคำณวณครับ2. เครื่องใช้สำนักงาน  ราคาทุน  4299.07 ซื้อเมื่อ  30/11/48  ในรอบบัญชีที่แล้ว ผู้ทำบัญชีคนเก่าคิดไว้  57.32  บาท  ใช้วิธีไหนคิด  คิดอย่างไร ผมคิดไม่ลงตัว

กรณีนี้  ควรคิดอย่างไร ช่วยคิดให้ดูหน่อยครับ  ขอบคุณมาก ๆ

อ้วน:
1.  วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา  มีหลายวิธี  แต่ผมจะแสดงเฉพาะการคิดวิธีเส้นตรงตามหลักบัญชีวันที่ 31-12-49  ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์  โดย

Dr.  ค่าเสื่อมราคา-คอมพิวเตอร์  721.96

Cr.  ค่าเสื่อมราคาสะสม-คอมพิวเตอร์   721.96

( 24,859.81 * 20% * 53/365 วัน )ส่วนวิธีอื่นลองศึกษาเพิ่มเติมจากตำราครับ  แต่ในทางภาษีอากรก็ยังมีวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเฉพาะคอมพิวเตอร์  ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่กระทู้เลขที่ 409 ครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=409&c=act2.  วิธีการคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธีครับ  ให้ลองดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินก่อนครับว่า  ในปี 48 นั้นกิจการเลือกคิดค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีใด  และหากยังคำนวณไม่ได้  ก็ให้ขอข้อมูลกระดาษทำการคิดค่าเสื่อมราคาจากผู้ทำบัญชีท่านเดิม หรือจากทางผู้สอบบัญชีปี 48 ครับ

ผู้ทำบัญชีรายใหม่:
แล้วถ้าเป็นกรณีที่  2  คือหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น 40% ที่เหลือทยอยหักภายใน 3 ปี  คือยังไงครับ  ช่วยขยายความหน่อย (โจทย์เดียวกับข้อ 1) ขอบคุณครับ

อ้วน:
ค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์ปี 49  จะเท่ากับ

1.  หัก ณ วันที่ได้มา 40% ของราคาทุน จึงเท่ากับ  24,859.81 * 40% =  9,943.92  บาท  ดังนั้นจึงเหลือค่าเสื่อมราคาเท่ากับ  14,915.89 บาท ( 24,859.81 - 9,943.92 บาท )2.  ค่าเสื่อมที่เหลือ จำนวน 14,915.89 บาทต้องมาคำนวณค่าเสื่อมราคาตามปกติตามระยะเวลา  ดังนั้นค่าเสื่อมในส่วนนี้จะเท่ากับ =  721.88  บาท  ( 14,915.89 * 33.33% * 53/365 วัน )3.  สรุปค่าเสื่อมราคาปี 49 จะเท่ากับ  =  10,665.80 บาท ( 9,943.92  + 721.88 )4.  ส่วนค่าเสื่อมราคาปี 50 จะเท่ากับ  =  4,971.47  บาท ( 14,915.89 * 33.33% * 365/365 วัน )

ป้าง:
ดอกเบี้ยในราคาทรัพย์คืออะไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม