www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คณะบุคคลมีลูกจ้างต้องทำประกัำันสังคมหรือเปล่าครับและ

(1/1)

ยุ่งจิงงงๆๆ:
คณะบุคคลมีลูกจ้างต้องทำประกัำันสังคมให้หรือเปล่าครับ

ถ้าประสงค์ที่ี่จะหักคชจ.แบบตามจริง ต้องจัดทำบัญชี

อย่างนี้ต้องแสดงเงินสดในธนาคารหรือเปล่าครับ

หรือว่า มีใบรับเงิน จ่ายเงินในนามคณะบุคคลก็พอแล้วทำรายการสรุป รับจ่ายเท่านั้น  (และไม่จำเป้นต้องไปเปิดบัญชีธนาคารในนามคณะบุคคล)

007:
คณะบุคคลมีลูกจ้างต้องทำประกัำันสังคมครับ

และไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารถ้าไม่ได้รับเช็คที่สั่งจ่ายคณะบุคคลครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม