www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าไฟฟ้าที่บริษัทในเครือเรียกเก็บ

(1/1)

คุณแมว:
เนื่องจากมีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้ากันระหว่างบริษัทในเครือด้วยกันเอง บริษัทที่ได้เรียกเก็บได้รับ BOI ขอถามว่า

1.บริษัทที่ถูกเรียกเก็บค่าไฟฟ้านั้น ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

2. ถ้าบริษัทที่เรียกเก้บไม่ได้รับ BOI บริษัทที่จ่ายต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

a-man:
1. ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายนะจ๊ะ  เพราะ ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าที่ไม่มีรูปร่างจ๊ะ ( แม้จะไม่มีรูปร่างแต่ถ้าจับก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะ  ขอบอก.. )2.  เมื่อไฟฟ้า ถือเป็นสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง  จึงไม่ใช่บริการ  ก็ไม่เข้าข่ายที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด  และก็ไม่เกี่ยวข้องกับ BOI ใดๆ ทั้งสิ้น  เพราะ การได้รับ BOI นั้นจะดูจากประเภทของธุรกิจที่ส่งเสริมการลงทุน  ส่วนการขายไฟฟ้านั้น  ไม่มีการได้รับ BOI  ดังนั้นรายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนนี้  ผู้ที่ได้รับก็จะต้องนำไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะจ๊ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม