www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าส่งเสริมการขาย

(1/1)

:
ค่าส่งเสริมการขายซี่งบริษัทฯได้รับ ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วร้อยละ 3 บริษัทฯควรลงบัญชีเป็นรายได้อื่น ไม่ควรไปลงในต้นทุนถูกต้องหรือไม่ ขอบคุณคะ

อ้วน:
ใช่ครับ  เพราะเงื่อนไขของการจะได้รับค่าส่งเสริมการขายนั้นแตกต่างกันครับ  บางครั้งกว่าจะได้รับก็เป็นของอีกงวดบัญชีแล้วครับ  ผมจึงมองว่าควรบันทึกเป็นรายได้อื่นในปีที่ได้รับครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม