www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีโรงเรือน

(1/1)

คนงานบัญชี:
เราสร้างห้องแถวให้คนเช่า  เราจะเสียภาษีอะไรบ้าง

-  เราจะเสียภาษีตาม  40(5)  หรือ

-  เราจะเสียภาษีบำรุงท้องที่  12.5%    ครับ

I-am:


ทั้ง 2 อย่างครับ1. ภาษีเงินได้ ตามมาตรา 40(5) ยื่นแบบ ภงด. 90 (บุคคลธรรมดา) กับกรมสรราพากร  ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่มีเงินได้2. ภาษีโรงเรือน เป็นภาษีทอ้งถิ่น ยื่นต่อสำนักงานเขต หรือ อบต. ภายแบบประเมินภายในเดือน กุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที่มีเงินได้

อ้วน:
1.  ดูลิงค์เกี่ยวกับบทความการวางแผนภาษีการให้เช่า

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=3231&c=act2.  ดูลิงค์ภาษีโรงเรือน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องถิ่น

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1130&c=act3.  ประเทศไทยมีภาษีที่ต้องเกี่ยวข้องหลายตัวครับ  จึงขึ้นอยู่กับว่าคุณคนงานบัญชี  ประกอบธุรกิจอะไรครับ  ที่คุณถามมา  ก็จะต้องเสียภาษีทั้ง  2  ตัวครับ  แต่เพิ่มเติมในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับว่า  รายได้จากการให้เช่า  ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 5 )  ดังนั้นใน 1 ปีจึงต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษีปีละ 2 ครั้งครับกล่าวคือ

-  กลางปี  ตามแบบ ภงด.94

-  ปลายปี ตามแบบ ภงด.90

แต่หากสนใจจะศึกษาเกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากรลองศึกษาตามลิงค์ดูครับ  จะเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

http://www.rd.go.th/publish/309.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม