www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บันทึกบัญชีประกันสังคม

(1/1)

จัน:
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับประกันสังคมบันทึกอย่างไรคะตอนจ่ายเงินเดือน แล้วตอนจ่ายประกันสังคมบันทึกอย่างไรคะ     ตอนจ่ายเงินเดือน

DR.เงินเดือน               10,000 บาท

     CR. ประกันสังคมค้างจ่าย            500  บาท

           เงินสด                            9,500 บาทตอนจ่ายประกันสังคม

DR. ประกันสังคมค้างจ่าย             500 บาท

      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 500 บาท

      CR. เงินสด                                      1,000 บาท

  บันทึกแบบนี้ถูกต้องหรือไม่คะ แล้วถ้าไม่ถูกต้องบันทึกอย่างไรคะจึงจะถูกต้อง  

 

             รบกวนด้วยค่ะ

อ้วน:
ข้อมูลตามกรณีนี้  บันทึกบัญชีตามที่แสดงมา  ถูกต้องครับ

บี:
ทำไมทางสำนักงานบัญชีเขาบันทึกแบบนี้ละค่ะ

เดบิต เงินเดือน  10,000

เดบิต ประกันสังคมจ่าย  500

เครดิต ประกันสังคมค้างจ่าย  1,000

เคดิต  เงินสด     9,500เวลาจ่ายประกันสังคมคือ

เดบิต ประกันสังคมค้างจ่าย  1000

เครดิต  เงินสด/เงินฝาก   1000

ถูกหรือเปล่า

town:
ก็ถูกต้องเหมือนกันครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม