www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบส่งของ

(1/2) > >>

Grape:
สอบถามหน่อยนะคะ  อยากทราบว่าเราซื้อของมาเป็นเงินเชื่อ  มี Memo มาพร้อมกับของ  เวลาเราบันทึกบัญชีวันที่ซื้อมาเป็นเจ้าหนี้ไว้  อยากทราบว่าเอกสารที่ใช้ในการแนบนั้น สามารถใช้ Memo แนบแทนใบส่งของได้หรือเปล่า

town:
ถ้าเป็นการบันทึกบัญชีให้ใช้เอกสารใบกำกับภาษีซื้อ  แต่ถ้าจะลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ  ใช้ Memo ได้ครับแต่ก็ควรมีรายละเอียดครบถ้วน

Grape:
ถามคุณ town และผูรู้อีกครั้งนะคะ  เอกสารที่ได้รับจากการซื้อของครั้งนี้ที่มี Memo ให้ไม่มีใบส่งของ/ใบกำกับภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่  แต่วันที่เราจ่ายชำระหนี้ให้เขาออกใบเสร็จรับเงิน (ไม่ใช่ใบกำกับภาษี) ให้ ใบเสร็จตัวนี้สามารถนำมาแนบการบันทึกบัญชีการซื้อได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้มีแนวทางการแก้ไขอย่างไรและรบกวนแนะนำด้วยนะค่ะ

อ้วน:
1.  ดูก่อนครับว่า  ผู้ขายสินค้าให้กับเรานั้นเป็นผู้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่  เพราะถ้าเป็นผู้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็ควรจะมีใบกำกับภาษีให้เราด้วยครับ  แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทางผู้ขายหลบเลี่ยงภาษีครับ2.  ก็ให้มาดูความเน่าเชื่อถือของเอกสารครับว่า  มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด  เช่น  มีการระบุชื่อที่อยู่ผู้ขาย หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี  การระบุชื่อที่อยู่ผู้ซื้อ  การแจกแจงรายการสินค้าและการแสดงปริมาณ  รวมถึงราคา  เป็นต้น  หากไม่แน่ใจก็ให้ลองดูใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปของทางห้างสรรพสินค้าต่างๆ เป็นตัวอย่างครับ  ซึ่งดูแล้วน่าเชื่อถือครับ3.  แต่ทางที่เสี่ยงน้อยที่สุด  ก็ต้องขอหลักฐานในการประกอบธุรกิจจากทางผู้ขายครับ  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล  บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี  ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ถ้ามี )  เป็นต้นครับ4.  ส่วนที่ถามว่าจะนำใบเสร็จรับเงินมาประกอบการลงบัญชีซื้อได้หรือไม่  ผมมองว่าได้ครับ  เพราะใบเสร็จรับเงินก็ถือเป็นเอกสารอย่างหนี่งที่สามารถนำมาประกอบการบันทึกบัญชีได้ครับ แต่อาจจะไม่สมบูรณ์ หรืออาจจะสมบูรณ์ ซึ่งต้องขึ้นอยู่ว่าผู้ขายประกอบธุรกิจในรูปแบบใด และเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่  อย่างไรก็ตามก็ควรจะตรวจสอบกับหลักฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ขายด้วยครับ

Grape:
ขอบคุณทั้งคุณtown และคุณอ้วนนะคะ  ให้ความกระจ่างและคำแนะนำดีมากค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม