www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การลงรายวัน

(1/1)

ป.ว.ช.1:
รบกวนหน่อยนะค่ะ  อยากทราบว่าดิฉันลงรายการบัญชีถูกต้องมั้ย  เราซื้อสินค้าและมีค่าบริการด้วยเป็นเงินเชื่อ  เราต้องลงรายการในสมุดรายวันซื้อ  โดยบันทึกบัญชี

Dr.ซื้อสินค้า        xxx

     ค่าบริการ       xxx

     Vat 7%        xxx

      Cr. เจ้าหนี้การค้า       xxx

แบบนี้ถูกต้องหรือเปล่า แนะนำด้วยนะค่ะ

ผ่านมา:
ทางที่ดีน่าจะรวมค่าบริการอยู่ในต้นทุนสินค้าไปเลย

Dr. ซื้อสินค้า

     Cr. เจ้าหนี้การค้า

ที่ทำอยู่นะ

อ้วน:
ถ้าค่าสินค้าและค่าบริการ  ไม่เกี่ยวข้องกัน  การบันทึกบัญชีที่แสดงมาถูกต้องครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม