www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบรับเช็ค

(1/1)

จูน:
ถ้าเราได้รับเช็คลงวันที่ ไม่ตรงเดือนกับที่เราได้รับจริงๆ ต้องถือเป็นภาษีขายเดือนไหนค๊ะ แล้วเราต้องจัดทำใบรับเช็คมั้ย อยากได้แบบฟอร์มใบรับเช็คด้วย ค๊ะ

อ้วน:
อันดับแรกให้ดูจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มว่ากิจการของเรานั้นจุดความรับผิดเกิดเมื่อใด

-  ในกรณีขายสินค้า  ดูตามมาตรา 78

http://www.rd.go.th/publish/5205.0.html#mata78

-  ในกรณีให้บริการ  ดูตามมาตรา 781

http://www.rd.go.th/publish/5205.0.html#mata78_1- ส่วนในกรณีที่ได้รับชำระด้วยเช็ค ดูตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 51/2537

http://www.rd.go.th/publish/3596.0.htmlส่วนแบบฟอร์มใบรับเช็ค  ผมไม่มีครับ  ให้ทำขึ้นมาเอง เพราะตาม ป.51  ให้ออกเอกสารรับรองว่า ได้ส่งมอบเช็คให้ผู้ประกอบการเมื่อ วัน เดือน ปีใด และได้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้ในวันเดียวกับที่ส่งมอบเช็คนั้น

thai:
ดีมากครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม