www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ทุนของ หจก.

(1/1)

ไม่เคยทำหจก.:
ทุนของหจก. นั้นต้องแบ่งเป็นทุนของหุ้นส่วนแต่ละคน หรือ ทำแบบบริษัทจำกัดคะ รบกวนตอบด้วยค่ะ

อ้วน:
ทำเป็นทุนของหุ้นส่วนแต่ละคนครับ  เพราะในห้างหุ้นส่วนจำกัด  จะไม่มีการกำหนดแบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นครับ  ดังนั้นก็ให้ลงบัญชี  ตามชือของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนว่า  ลงทุนคนละเท่าใด  เช่น  มีหุ้นส่วน  3  คน  นาย ก. ลงทุน 100,000 บาท  นาย ข. ลงทุน  50,000 บาท  นาย ค. ลงทุน  150,000 บาท  ก็จะบันทึกบัญชีโดย

Dr.  เงินสด   300,000

Cr.  ทุนนาย ก.  100,000

Cr.  ทุนนาย ข.     50,000

Cr.  ทุนนาย ค.  150,000ย้ำนะครับ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  จะไม่มีการแบ่งทุนออกเป็นจำนวนหุ้นเหมือนกับบริษัทจำกัดครับ

ekkue:
อยากทราบว่าถ้าจะจัดตั้งห้างห้นส่วนจำกัด ต้องมีทุนอย่างน้อย เท่าไหร่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม