www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หุ้นลม2

(1/1)

ธีรภัทร:
รบกวนท่านผู้รู้อีกแล้วครับ  ต่อจากกระทู้หุ้นลมนะครับ คราวนี้ใกล้เคียงความจริงหน่อย ยกตัวอย่างกิจการแห่งหนึ่งเปิดดำเนินการมาได้ 8 ปี โดยนาย ก. เพียงคนเดียว  และมีหนี้สิน - ทรัพย์สิน เกิดขึ้นแล้วหลายรายการณ.วันนี้ นายก. มีความประสงค์จะจดทะเบียนบริษัท  มีการตกลงมูลค่าหุ้นไว้ 20 ล้าน  สัดส่วนหุ้นดังนี้

นาย ก. 51%  - 10,200,000 บาท  

นาย ข. 29%  -   5,800,000 บาท

นาย ค. 20%  -   4,000,000 บาทนายก. ตกลง และ ยินยอม  แบ่งหุ้นให้ นายข. และ นายค. (เป็นหุ้นลม ตอบแทนที่ได้ช่วยทำธุรกิจมาด้วยกัน จนเจริญเติบโต)โดยนาย ข. และ นาย ค. ไม่ต้องชำระเป็นเงินสด

คำถามที่ (1)  กรณีนี้ผมจะใช้วิธีนี้ได้หรือไม่  นายก. แบ่งสินทรัพย์บางส่วนที่มีอยู่  ให้กับ นายข. และ นายค. เพื่อ Drทรัพย์สินCrทุน นายข. และ นายค.ณ.วันนี้  ต้องการจดทะเบียนบริษัท ทุน 1 ล้านบาทคำถามที่ (2)  มูลค่าหุ้นในบริษัท 20 ล้าน แต่จดทะเบียน 1 ล้านบาทได้หรือไม่  ถ้าได้ตัวเลขในบัญชี และ ที่นำส่งจะไม่ตรงกันต้องทำอย่างไรครับ   หรือ ถ้าไม่ได้  จำเป็นต้องจดทะเบียน 20 ล้าน หรือไม่ครับคำถามที่ (3) หนี้สินก่อนจดทะเบียนจะเข้ามาผูกพันกันหลังจดทะเบียน  จะต้องทำอย่างไรครับ  ถ้าDrเงินสด  Crหนี้สิน ก็จะมีเงินสดเข้ามาในบัญชี  แต่ความเป็นจริงใช้ไปหมดแล้วครับต้องขอขอบพระคุณมากๆครับ สำหรับผู้ตอบกระทู้ โดยเฉพาะ(คุณอ้วน) ที่ได้กรุณาตอบกระทู้ที่แล้ว ทำให้กระจ่างขึ้นมากครับธีรภัทร

อ้วน:
1.  ได้ครับ  แต่ทรัพย์สินดังกล่าวต้องไม่ใช่ทรัพย์สินของบริษัท  และถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีหลักฐานในการครอบครอง เช่น ที่ดิน และ รถยนต์  ก็จะต้องโอนให้เป็นชื่อของ นาย ข. และ นาย ค. ก่อนจะมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ครับ  2.  ไม่ได้ครับ  เพราะทุนจดทะเบียนจะดูจาก  จำนวนหุ้นคูณด้วยราคามูลค่าต่อหุ้น  ดังนั้นถ้าจะจดทะเบียนแค่  1 ล้านบาท  ก็จะต้องทำ..สัด..ส่วน..ผู้ถือหุ้นให้เท่ากับทุนที่จะจดทะเบียน  อีกทั้งการจะจดเป็นบริษัท  จะต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า  7  คนครับ  ดังนั้นการจดทะเบียนบริษัทจะมีผู้ถือหุ้น แค่ นาย ก. นาย ข. และนาย ค. ไม่ได้ครับดังนั้นหากคิดจะลงทุน  20  ล้านบาทก็จะต้องจดทะเบียนบริษัท  โดยมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท  แล้วจัดสรรทุนให้กับผู้ถือหุ้น ตามแต่ตกลง ( ย้ำนะครับการจะจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย  7 คนขึ้นไป  แต่ถ้าไม่ถึงแต่อยากจดเป็นนิติบุคคล  ก็จะต้องจดเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดครับ  เพราะการจดห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่  2  คนขึ้นไป )3.  ต้องเข้าใจก่อนนะครับ  การจะจดทะเบียนเป็นบริษัท  ก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลหนึ่งแยกตาหาก  จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคล  ดังนั้นเมื่อบริษัทยังไม่เกิดหนี้สินก็ย่อมจะไม่ใช่หนี้สินของบริษัทครับ   จึงต้องถามว่าหนี้สินดังกล่าวมีที่มาอย่างไรครับ  ถึงจะมาพิจารณาว่าจะแก้ไขอย่างไรครับ  ดังนั้นการ Dr. เงินสด และ Cr. หนี้สิน  จึงทำไม่ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม