www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้นทุน

(1/1)

หน่อย:
ต้นทุนขอบธุรกิจ โฆษณา มีค่าอะไรบ้าง

อ้วน:
1.  ค่าเช่าสื่อโฆษณา

2.  ค่าจ้าง หรือ ค่าแรง ในการทำงานโฆษณา

3.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา  รวมถึงทรัพย์สิน ( ในรูปของค่าเสื่อมราคา )

จอย:
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ เครื่องจักรสิ่งพิมพ์ แบบนี้ต้องนำมาเป็นต้นทุนเลยใช่ไหม คิดค่าเสื่อมเท่าไหรกี่ปี

town:
ใช่ครับ  คิดค่าเสื่อมไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี  ดังนั้นจะคิดค่าเสื่อมระหว่าง 5 -10 ปีก็ได้ครับ  อยู่ที่อายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้นๆ ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม