www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

งานก่อสร้าง

(1/1)

จอย:
1. รบกวนคุณอ้วน อยากได้วิธีการบันทึกรับรู้ รายได้ และ การคำนวณ ต้นทุน ของ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ค่ะ

007:
ลองดูกระทู้นี้ครับhttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=2174&c=actอ้วน:
ให้ศึกษาจากมาตราฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 เรื่อง สัญญาก่อสร้างครับ

http://www.dbd.go.th/thai/account/standard.phtml?head=061

ป้อม:
โปรแกรมบัญชีที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ

www.longkongstudio.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม