www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับภาษีที่อยู่ผู้ขายผิด

(1/1)

บช101:
ทางบริษัทฯ เพิ่งมีการซื้อสินค้ากับบริษัทใหม่รายหนึ่ง

และได้รับใบกำกับภาษี สังเกตเห็นว่าที่อยู่บริษัทของผู้ขาย

ไม่มีคำว่ากรุงเทพฯ  คิดว่าคงเกิดจากตอนพิมพ์ฟอร์มใบกำกับ อย่างนี้ ทางบริษัทฯ สามารถนำภาษีซื้อมาขอคืนได้หรือไม่คะ

gaka:
ถ้าความผิดพลาดแล้วทำให้เข้าใจถึงผู้ขายคนละเจ้ากัน นั้นไม่สามารถมาขอคืนได้ แต่ถ้าผิดแล้วยังเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ขายรายใด สามารถขอคืนภาษีซื้อได้เช่น เขตสาธร เปลี่ยนเป็น สาทร ถ้าที่อยู่ ชื่อร้านค้า เลขที่ผู้เสียภาษีถูกต้อง ไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดในตัวผู้ขายแล้ว ก็สามารถใช้ได้ตามปรกติครับ

007:
ขอบคุณ คุณ gaka ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม