www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจผลิตน้ำปลา

(1/1)

ณฌา:
อยากทราบว่าบริษัททำธุรกิจโรงงานผลิตน้ำปลา โดยมีการนำเข้าปลาป่น และขายส่งต่อเป็นปลาป่นด้วย และมีบางส่วนนำปลาป่นมาผลิตน้ำปลา  จะต้องเกียวข้องกับเรื่องภาษีอะไรบ้าง ปัจจุบันยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม

007:
ควรจะจด VAT ครับ จะได้ขอคืนภาษีซื้อสำหรับสินค้าที่นำเข้าได้ (สินค้าเกษตรแปรรูปแล้วเสีย VATครับ)

อ้วน:
ในเบื้องต้นลองศึกษาภาษีเหล่านี้ดูก่อนครับ

1.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

http://www.rd.go.th/publish/308.0.html2.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

http://www.rd.go.th/publish/307.0.html3.  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

http://www.rd.go.th/publish/3479.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม