www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่าย

(1/1)

เจ้านาย:
กิจการรับเหมาก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ " ค่าจ้างทำของ " จะถิอเป็นรายจ่ายต้นทุน หรือรายจ่ายในการบริหาร

gaka:
ตอบโดยรวมว่าพิจารณาว่า ที่มาของรายได้นั้นเป็นที่มาจากกิจกรรมหลักขององค์กรหรือไม่ ในเดียวกัน ค่าใช้จ่ายถ้าเป็นค่าใช้จ่ายอันก่อให้เกิดรายได้หลักขององค์กรแล้วถือเป็นต้นทุนตามหลัก Matching รายได้และค่าใช้จ่าย แต่ถ้ารายจ่ายอันใดไม่ก่อให้เกิดรายได้หลัก(หน้าที่หลักขององค์กร) ก็ถ้าเกี่ยวข้องกับกิจการจริง ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

007:
ขอบคุณ คุณ gaka  ครับตอบดีมากๆ ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม