www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หัก ณ ที่จ่าย 3%

<< < (2/2)

an:
ขอถามว่าการจ่ายเงินค่าเช่าจ่ายเป็นเช็คหรือเงินสด หากจ่ายเป็นเช็ค เช็คมีกี่ฉบับ วันที่ในเช็คเหมือนกันหรือไม่

an:
เพราะคิดว่าการจ่ายค่าเช่าสัญญาเป็นปี จะมีต้องจ่ายเช็คหลายฉบับ และวันที่ในเช็คจะต้องลงตามเดือนที่เช่า ดังนั้น การหักภงด. 5% จะต้องทะยอยเปิดตามวันที่ในเช็ค

และนำส่งภายในวันที่ 7 นับจากวันสิ้นเดือนของวันที่ในหนังรับรองหัก ณ ที่จ่าย

อ้วน:
1.  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะยึดตามเกณฑ์เงินสด  ดังนั้นรับเงินวันไหนก็ให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายวันนั้น  และนำส่งภาษีภายในวันที่  7 นับจากวันสิ้นเดือนของวันที่ในหนังรับรองหัก ณ ที่จ่าย2.  ดังนั้นหากมีการจ่ายเป็นเช็ค  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก็จะออกตามวันที่ในเช็ค3.  และหากมีการเช็คล่วงหน้าตามแต่ละเดือน  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก็จะออกตามวันที่ของเช็คที่ถึงกำหนดในแต่ละเดือน  เช่น  ในวันนี้ได้จ่ายเช็คไปทั้งหมด  3 ใบดังนี้

3.1  จ่ายค่าเช่าเดือนกุมภาพันธ์  เช็คลงวันที่  5 กุมภาพันธ์  2550  จะต้องออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายในวันที่  5 กุมภาพันธ์  2550 และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่เกินวันที่ 7 มีนาคม 25503.2  จ่ายค่าเช่าเดือนมีนาคม  เช็คลงวันที่  5 มีนาคม  2550  จะต้องออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายในวันที่  5 มีนาคม  2550 และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่เกินวันที่ 7 เมษายน 25503.3  จ่ายค่าเช่าเดือนเมษายน  เช็คลงวันที่  5 เมษายน  2550  จะต้องออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายในวันที่  5 เมษายน  2550 และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่เกินวันที่ 7 พฤษภาคม 2550

นนนี่:
รบกวนสอบถามหน่อยค่ะว่าถ้าเราจ้างให้เค้ามาติดสติกเกอร์ร้านให้ ต้องออกภาษี ณ ที่ 3 % ให้กับเขาอย่างไรคิดอย่างไร ยอด 8,000 แล้วต้องออกเมื่อใดคะ รบกวนตอบหน่อย

ปิ๊บ ปิ๊บ:
ภ.ง.ด.51 ทำปีละกี่ครั้งคะ แล้ววันที่เท่าไหร่คะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม