www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอคำแนะนำเรื่องถูกประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม

(1/2) > >>

น้องหนู:
คือแฟนทำกิจการรับเหมาก่อสร้าง รายรับเกินล้านสองในเดือนสิงหาคม48 แต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเสียภาษีขาย รวมเงินเพิ่ม แต่เบี้ยปรับจะยกเว้นให้ เป็นจำนวน 300,000 บาท หากไม่ยอมเสียเจ้าหน้าที่ก็จะประเมินเองจะเสียมากกว่านี้อีกที่จริงคือไม่รู้น่ะค่ะ พยายามต่อรองให้เห็นแก่คนไม่รู้ คนจนบ้าง เธอก็ไม่สนใจจะให้เสียเท่านี้ไม่มีเงินจริง ๆ หากปล่อยให้เจ้าหน้าที่ประเมินภาษี แล้วไม่จ่าย เราจะถูกฟ้องล้มละลายไหมคะ แล้วจะเป็นคนล้มละลายกี่ปีเดือดร้อนมากต้องพึ่งและขอคำแนะนำด้วยค่ะ

town:
ใจเย็นๆ ครับ  ลองตอบคำถามเหล่านี้ดูครับ

1.  ดำเนินธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

2.  ตั้งแต่ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบคือ เดือนสิงหาคม 48  หลังจากนั้นยังมีรายได้อีกหรือไม่  ถ้ามีเป็นการดำเนินธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

3.  การประเมินของเจ้าหน้าที่สรรพากร  เป็นการประเมินรายได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่  และเป็นจำนวนเงินเท่าใด  และทางเจ้าหน้าที่มีการแสดงวิธีคิดให้ดูหรือไม่ ( ถ้ามีช่วยให้ข้อมูลด้วย )

4.  ณ ปัจจุบัน คือเดือนมกราคม 50  ยังดำเนินธุรกิจต่อหรือไม่  ถ้าดำเนินต่อ  ดำเนินในรูปของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

5.  ไม่ทราบว่าที่อยู๋ที่ถูกประเมินนั้น  เป็นจังหวัดใด และเขตใดรบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติม  จะได้ลองช่วยกันวิเคราะห์ว่าจะหาทางออกอย่างไร

007:
รายรับเกินล้านสอง ยังไม่น่าจะมีปัญหานะ น่าจะล้านแปด

นอ้งหนู:
ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ

1. ดำเนินธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา

2. ปี 48รายได้ประมาณ 3ล้านกว่า

    ปี 49รายได้ประมาณ 1 ล้านกว่า

3.ประเมินปี48 และปี49 (ถึงแค่มิย49)แต่ความจริงมีรายได้ทั้งปี เจ้าหน้าที่ให้จดยอดออกมาอย่างเดียว และถ้าไม่เห็นด้วย ให้เอาเอกสารไปโต้แย้ง แต่ปี48 ไม่ได้เก็บเอกสารไว้แล้ว

4. ปี 50 ก็ยังดำเนินธุรกิจในแบบบุคลลธรรมดาอยู่

5. จังหวัดปทุมธานี เขตคูคต

town:
ถ้าเป็นในรูปของบุคคลธรรมดา  ก็พอมีทางออกครับ  อันดับแรกให้ลองเข้าไปเจรจากับทางเจ้าหน้าที่สรรพากรอีกครั้งครับว่า  เรายินดีที่จะเสียภาษี  แต่จะให้เสียมากขนาดนี้ไม่ไหวครับ ขอให้พี่ช่วย แล้วจะตอบแทนพี่เมื่อเสร็จเรื่อง  ยังไงก็ขอให้พี่ช่วยเหลือด้วยครับ  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือก็อย่าจ่ายงวดเดียว  พยายามขอผ่อนจ่ายเป็นหลายๆ งวดถ้าทำได้  แต่ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือ  เป็นผมๆ ก็หนีครับ  เพราะส่วนใหญ่แล้วบุคคลธรรมดา  มักจะเป็นเพียงบุคคลคนเดียว  ดังนั้นถ้าไม่มีทรัพย์สินอะไร  การที่จะหนีก็จะทำได้ง่ายกว่านิติบุคคล  หรือถ้ามีทรัพย์สินแล้วถูกฟ้องร้อง  เมื่อศาลตัดสินก็จะถูกเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์เข้าไปยึดทรัพย์  เพื่อขายทอดตลาดแล้วเอาเงินมาจ่ายภาษีครับ  ส่วนในเรื่องของการฟ้องล้มละลายในกรณีที่ค้างชำระภาษี  ผมก็ไม่มีความรู้ครับว่าสามารถฟ้องล้มละลายได้หรือไม่  แต่การปลดล้มละลายสามารถทำได้หลังพ้น 3 ปีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม