www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพ

(1/1)

Grape:
รบกวนสอบถามผู้รู้ด้วยค่ะ  ถ้าเราไปขึ้นทะเบียนกับสำนักกำกับดูแลธุรกิจแล้วเราต้องไปขี้นทะเบียนกับสภา ฯ ภายในกี่วันค่ะ

town:
อ่านดูแล้วก็ไม่เห็นกำหนดในเรื่องของระยะเวลาสำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีหลังวันที่  31  สิงหาคม  2548 เลยครับ  อาจจะต้องลองสอบถามทางโทรศัพท์เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ของทางสภาวิชาชีพดูครับ

http://www.fap.or.th/info/detail.php?sid=137&type=032

นงค์นุช:
การขี้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชีต้องทำอย่างไร

กัญญา:
ดิฉันยื่นขอหมายเลขผู้ทำบัญชีทางไปรษณีย์อยากขอคำแนะนำจากผู้รู้ว่าจะตรวจสอบได้วิธีว่าเราผ่านเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกำหนด(ประชาสัมพันธ์บอกว่า 1เดือนถึงจะส่งบัตรมาให้ที่บ้าน)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม