www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กิจการทำหนังสือต้องลงบัญชีอย่างไร

(1/1)

J:
รบกวนผู้รู้ทุกท่าน

เนื่องจากปีแรกกิจการทำหนังสือแจกตามโรงงาน และมีรายได้จากการโฆษณาเป็นหลัก

ต่อมาปีที่2 ต้องการรับสมัครสมาชิกและนำหนังสือไปวางแผงตามที่ต่างๆแต่ก็ยังมีบางส่วนที่แจกเหมือนเดิม

จึงมีคำถามดังนี้

1.เมื่อมีการสมัครสมาชิกควรลงบัญชีอย่างไร(ค่าสมาชิกไม่ได้มีการหากำไรอะไร แค่ต้องการแบ่งเบาภาระค่าส่งเท่านั้น)

2.หนังสือที่แจกตัดสต๊อกอย่างไร(ซึ่งคงจะเป็นส่วนมาก)

3.การออกใบเสร็จและใบกำกับควรทำอย่างไร

4.การฝากขายควรทำอย่างไร ออกแค่ใบส่งของได้หรือไม่ ส่วนใหญ่ฝากขายตามศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยต่างๆ เนื่องจากเป็นหนังสือที่ให้ความรู้

5.ในปีแรกไม่มีการทำสต๊อก พอสิ้นปีต้องทำหรือไม่

รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ

ขอบคุณทุกท่านมากๆ

007:
1. การบันทึกบัญชีการรับสมัครสมาชิก ควรบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้า แล้วทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุของสมาชิก

2. หนังสือที่แจก ก็เหมือนการขาย แต่ไม่มีค่าตอบแทน ตัดสต็อกเหมือนกันครับ แต่ราคาขายเป็นศูนย์

3.การออกใบเสร็จควรออกเมื่อได้รับเงินหรือเมื่อออกใบกำกับสินค้าเมื่อมีการส่งมอบสินค้าครับ

4. ต้องทำใบส่งสินค้าไปฝากขายครับ

5. ธุรกิจของคุณต้องทำสต็อกครับ

j:
ขอบคุณมากๆเลย

สุนันทา:
จากคำถามข้อ 2  เพิ่มเติมค่ะ คือ เหมือนขายหมายถึงเปิดบิลขายด้วยหรือคะ แต่ถ้าไม่ได้เปิดบิลขาย แต่ลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและตัดสต๊อกเหมือนกับการขายจะผิดหรือไม่คะ หากไม่ถูกต้องจะต้องทำอย่างไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม