www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีขายต้องห้าม

(1/1)

NBA:
ภาษีขายต้องห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือเปล่า บันทึกบัญชีอย่างไร?

town:
เท่าที่ทราบ  ภาษีขายต้องห้ามน่าจะเกิดจากการที่เราออกภาษีแทนให้กับลูกค้า  ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ครับ  จะต้องบวกกลับในเวลาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครับ  Dr.  เงินสด       100

Dr.  ภาษีขายต้องห้าม ( รายจ่ายต้องห้าม )   7

Cr.  รายได้       100

Cr.  ภาษีขาย  ( ที่ต้องนำส่งตามปกติ )    7เมื่อนำส่งภาษีขาย

Dr.  ภาษีขาย ( เจ้าหนี้กรมสรรพากร )   7

Cr.  เงินสด    7

ไพศาล:
ภาษีขายต้องห้าม หรือ ภาษีขายจ่ายแทน  ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีจริงหรือครับ ตอนนี้คำตอบมีหลายอย่างมาก (ทาง Audit ของผมบอกว่าสามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้ ) ตอนนี้งงมาก ช่วยตอบที

อ้วน:
ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่าน  ผมคงไม่ไปก้าวล่วง  แต่ผมมีมุมมองของผมดังนี้ครับ  โดยหลักแล้วภาษีขาย  จะเป็นภาษีที่ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระพร้อมกับราคาค่าสินค้าหรือบริการ  แต่การที่กิจการไปออกภาษีขายแทนลูกค้า  ผมมองว่าเป็นการให้โดยเสน่หา  และก็ไม่ได้ออกให้กับลูกค้าทุกๆ ราย  จึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ  ผมจึงพิจารณาว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) กล่าวคือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือการกุศล ครับ

http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata65_3แต่ทาง Audit  อาจจะมีเหตุผลอื่น  ก็ลองฟังเหตุผลแล้วนำมาพิจารณาประกอบกันดูครับ  หรือท่านอื่นๆ ก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันอีก  ยินดีนะครับที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ

deknoi:
แล้วกรณีที่ออกภาษีขายให้ลูกค้ากรณีที่ทำส่งเสริมการขาย ที่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงของบริษัท  ภาษีขายนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทด้วยหรือไม่ แล้วการบันทึกบัญชี

DR  ด้วยบัญชีอะไรค่ะ

CR  ภาษีขาย

รบกวนขอคำปรึกษาด้วยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม