www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบเสร็จค่าน้ำ,ค่าไฟ

(1/2) > >>

ดาว:
ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำ,ค่าไฟ,ค่าโทรศัพท์ ที่เป็นชื่อของบุคคล(เจ้าของกิจการ)แต่ที่อยู่เดียวกับกิจการ สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้มั้ยคะ (ไม่ได้นำมาขอคืน VAT) แล้วค่าน้ำมันที่เขียนว่า "เงินสด" ใช้ได้มั้ยคะ เพราะมีบางคนบอกว่าใช้ได้ สรรพากรอนุโลมให้ เลยไม่แน่ใจ

ขอบคุณค่ะ

Kan24:
เท่าที่เคยทำคือค่าใช้จ่ายท้งหมดสามารถบันทึกได้ในทาง

บ/ช แต่ต้องทำหลักฐานให้ได้ว่าชื่อบุคคลไม่ได้ใช้

คชจ. ที่เกิดกิจการใช้  และค่าโทรศัพท์ต้องมีการหัก ณ

ที่จ่าย 2 ส่วนคือ ค่าเช่า 5% ค่าบริการ3%  ส่วนบิลค่าน้ำมัน ในทางภาษีต้องบวกกลับ เป็นคชจ. ต้องห้าม และ

ภาษีซื้อไม่ขอคืน  ถ้ายังไงท่านอื่นช่วยตอบด้วยว่าตรงกันหรือไม่ ขอบคุณคะ

ดาว:
ถ้าทั่วไป ค่าโทรศัพท์เรียกเก็บจากบุคคลธรรมดา(ไม่เกี่ยวกับทางบัญชีนะคะ) ใครจะเป็นผู้รับภาระในการนำส่งภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์คะ (สงสัยจริงๆ)

town:
1.  ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง  เช่น  ผู้เช่าเป็นผู้ใฃ้ทั้งหมดหรือไม่  และสัญญามีการระบุอย่างไร  หรือผู้ให้เช่าจะมีการเรียกเก็บที่มากกว่าที่จ่ายไป  

สรุป  จึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและรายละเอียดในสัญญาเป็นหลักครับแต่ vat  ถ้าไม่ใช่ชื่อของกิจการก็ไม่มีสิทธิ์ขอคืนครับ2.  ส่วนค่าน้ำมัน ที่เขียนว่า เงินสด  ถ้าพิจารณาตามตัวบทกฏหมาย  ก็ต้องบอกว่า  ไม่สามารถใช้ได้ครับ  เพราะพิสูจน์ยากครับว่า  เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือไม่  เนื่องจากกิจการอาจจะไปเอาบิลของคนอื่นมาลงก็ได้  แต่ในทางปฏิบัติหากเป็นยอดจำนวนเงินที่ไม่สูงมาก   เจ้าพนักงานสรรพากรก็มักจะผ่อนปรน  โดยไม่บวกกลับในทางภาษี  

ผมยกตัวอย่างเช่น  มีคนเดินข้ามถนน  โดยไม่ใช้ทางม้าลาย  ถามว่าผิด พรบ.การจราจรหรือไม่  คำตอบคือผิด  แล้วในเวลานั้นก็มีตำรวจเห็นเหตุการณ์  เพียงแต่ตำรวจอาจจะเรียกมาตักเตือน หรือ ไม่ทำอะไรเลยก็ได้  แต่ก็ยังผิดอยู่  ส่วนผู้มีหน้าที่จะดำเนินการอย่างไร  ก็สุดแล้วแต่เจ้าหน้าที่แต่ละท่านครับ

แนน:
อยากสอบถามว่าค่าโทรศัพท์ที่มียอดในใบแจ้งหนี้แล้วยอดไม่ถึง 1,000 บาทต้องมีการหัก ณ ที่จ่ายไหม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม