www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ปรึกษาการลงบัญชี (รบกวนอีกครั้ง)

(1/1)

ดาว:
จากคำถามที่ 04621 ขอไขข้อข้องใจหน่อยค่ะว่าเราใช้เป็นรายได้ค้างรับแทนลูกหนี้ได้มั้ยคะ แล้วที่เราต้องจ่ายให้รถที่ร่วมวิ่งเราต้องตั้งเป็นเจ้าหนี้หรือเปล่าคะ เราใช้เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายได้มั้ยคะ ถ้าไม่ได้ขอเหตุผลประกอบด้วยค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ

007:


 http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=4621

ผมเข้าใจว่า  เจ้าหนี้ ก็คล้ายๆกับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ต่างกันตรงที่ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวด แต่ยังไม่ได้รับวางบิลในงวดที่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้การประมาณการขึ้นและลูกหนี้ ก็คล้ายๆกับรายได้ค้างรับ ต่างกันตรงที่รายได้ค้างรับนั้น เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในงวด แต่ยังไม่ได้วางบิลในงวดที่รายได้เกิดขึ้น หรือเป็นรายได้ที่ใช้การประมาณการขึ้นเช่น ค่าใช้จ่ายในการทำบัญชีดังนี้

การทำบัญชีสำหรับเอกสารของเดือน 1  

สำนักงานบัญชีมารับเอกสารและยื่นภาษีพรัอมบันทึกบัญชีและส่งงบการเงินให้ในเดือน 2  วางบิลในเดือน 2 และเราได้ชำระเงินในเดือน 3เดือน 1 เราบันทึก dr. ค่าทำบัญชี cr. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเดือน 2 เราบันทึก dr. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย cr. เจ้าหนี้-สำนักงานบัญชี A&Vเดือน 3 เราบันทึกล้าง เจ้าหนี้-สำนักงานบัญชี  A&Vนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม