www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เอกสารประกอบลงบัญชี

(1/1)

พล:
อยากทราบใบส่งสินค้ามีความสำคัญในการเก็บเอกสารประกอบการจ่ายด้วยหรือไม่ครับ

007:
ต้องดูว่าจ่ายค่าอะไรครับ ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความสัมพันธ์หรือคำนวนมาจากสินค้าที่ส่ง ก็มีความสำคัญครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม