www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ดอกเบี้ยเงินกู้กรรมการ

(1/1)

โบว์:
กรรมสามารถไม่คิดดอกเบี้ยจากการให้บริษัทกู้ยืมได้หรือไม่คะ

007:
ได้ครับ เช่น ถ้าผมจะให้ใครยืมเงิน ก็ไม่มีความผิดอะไรครับแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลไม่ได้นะครับ

Kan24:
ขอถามต่อนะคะ หมายถึงนิติบุคคลให้กู้ยืม ต้องคิดดอกเบี้ยใช่ไหมคะ แล้วคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่กู้ยืม ต่อเดือนอย่างไรคะ ที่จะคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะนำส่ง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม