www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภ.ง.ด.1ก

(1/2) > >>

fon:
การยื่นภ.ง.ด.1กในการจ่ายเงินเดือนพนักงานประจำเดือนจะมีเงินเดือน,ค่าน้ำมัน,ค่าโทรศัพท์ค่ะ จะต้องนำเอาคจช.ทั้ง 3 ตัวรวมกันหรือไม่  หรือว่าเอาฉพาะเงินเดือนอย่างเดียวค่ะ  หรือ......

007:
ถ้ายื่นภาษีพนักงานรายเดือนให้ใช้แบบ ภงด.1 ครับ

ส่วนแบบ ภงด.1ก ใช้สรุปยอดจากแบบภงด.1 ทั้งปีครับกรณีที่จ่ายเงินเดือนแล้วมีค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์ ต้องดูว่า

++ ถ้าจ่ายค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์ ตามการใช้จริงซึ่งแต่ละเดือนที่จ่ายก็ไม่เท่ากัน  ดังนี้แล้วไม่ต้องนำมารวมเป็นรายได้พนักงานครับ++ ถ้าจ่ายค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์ เป็นการเหมา เช่น เดือนละ 3,000.- บาท เท่ากันทุกเดือน ดังนี้แล้วถือว่าเป็นรายได้ของพนักงานและต้องนำมารวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีครับk:
1. ภงด 1 ก. สามารถแยกยื่นเป็น 2 ชุดได้หรือไม่? เช่น

     (1) เงินเดือน 1 ชุด

     (2) ค่าเบี้ยประชุม 1 ชุด

หรือต้องรวม (1)+(2) เป็นชุดเดียวกัน

2.หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกให้เป็นกระดาษ A4 ให้เพียง 1 แผ่น ได้หรือไม่? (นโยบายประหยัดกระดาษ)

กรุณาตอบให้ด้วยค่ะ

a-man:
1.  ไม่ได้ครับ  เพราะ  1 นิติบุคคลจะยื่นแบบ ภงด. 1ก  เพียงชุดเดียวจ๊ะ2.  ได้จ๊ะ  แต่ตนฉบับต้องออกให้กับผู้ถูกหัก นะจ๊ะ  ส่วนผู้หักควรเก็บสำเนาไว้ 1 ชุดจ๊ะ

phet:
ถ้านำส่ง ภ.ง.ด.1ก ล่าช้ากว่ากำหนดจะมีผลอะไรไหมคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม