www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรื่องเกี่ยวกับใบส่งสินค้า

(1/1)

พิมพ์:
กรณีที่เราขายของเป็นเงินเชื่อ  ใบส่งสินค้าที่เก็บไว้ที่บริษัทต้องเป็นตัวสำเนาหรือตัวจริงคะ  และรวมถึงใบเสร็จรับเงินด้วยค่ะ  ขอบพระคุณผู้ที่กรุณาไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะสงสัยค่ะ

  คือที่บริษัทของดิฉันต้องการให้เก็บตัวจริงไว้ที่บริษัท แต่ที่ดิฉันเคยทำที่อื่นมาจะเก็บตัวสำเนาไว้ที่บริษัทแล้วเอาตัวจริงให้กับลูกค้าดิฉันเลยงงมากค่ะ  

อ้วน:
ให้คุณพิมพ์ลองนึกภาพดูครับว่า  ในกรณีที่คุณพิมพ์ไปซื้อทีวี  ให้ห้างสรรพสินค้า  ตอนที่ห้างรับเงินจากคุณพิมพ๋แล้ว  คุณพิมพ์จะได้รับหลักฐานไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี  ซึ่งเป็นต้นฉบับ  ด้วย  2  เหตุผลคือ

1.  คุณพิมพ์เป็นคนจ่ายเงิน  ดังนั้นคุณพิมพ์ต้องได้เอกสารหลักฐานที่เป็นต้นฉบับ  ไม่ใช่สำเนา  ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ

2.  ในแง่ของใบกำกับภาษี  การที่ผู้ซื้อจะเครดิตภาษีซื้อได้นั้น  จะต้องนำต้นฉบับใบกำกับภาษีมาเครดิตครับดังนั้นเมื่อผู้ขายรับเงินแล้ว  ก็จะต้องส่งมอบหลักฐานตัวต้นฉบับให้กับทางลูกค้าแล้วผู้ขายเก็บแต่สำเนาเท่านั้นครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม