www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การคำนวณต้นทุนขาย

(1/3) > >>

เด็กใหม่:
เนื่องจากดิฉันด้อยประสบการณ์ อยากเรียนถามผู้รู้ว่าต้นทุนขาย คิดจากอะไรค่ะ  คือบริษัททำเกี่ยวกับการซื้อมาขายไป  แต่ซื้อของมาในรูปแบบของกึ่งสำเร็จคือ

ซื้อมาเป็นกระป๋อง แต่เอามาปิดฉลากเอง  และจ่ายค่าบรรจุกระป๋องต่างหากจากค่าสินค้า  ดังนั้นเราจะเอาทั้งหมดมารวมเป็นต้นทุนขายหรือว่าจะเอาแต่ตัวสินค้ามาคำนวณคะ อยากทราบว่า  ต้นทุนขายจะมาจากการคำนวณส่วนประกอบที่ประกอบกันเป็นสินค้าได้แก่อะไรบ้างค่ะ

 

อ้วน:
ต้นทุน ( Cost )  หมายถึง  มูลค่าของทรัพยากรที่ต้องเสียไป หรือคาดว่าจะเสียไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในรูปของสินทรัพย์ หรือบริการที่ต้องการดังนั้นหากจะนึกถึงต้นทุนขาย  ก็มักจะแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะดังนี้

1.  กิจการที่ซื้อสินค้ามาขาย  กล่าวคือ  การขายสินค้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของสินค้าแต่ประการใด  ดังนั้นต้นทุนของสินค้าที่ซื้อมาขาย  ก็มักจะประกอบไปด้วย  ราคาของสินค้าที่ซื้อ + ค่าขนส่ง ( ถ้ามี )  เป็นต้น2.  กิจการที่มีกระบวนการผลิต  กล่าวคือ  จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป ( Finished  Goods )  ทั้งนี้โดยใช้แรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ  ในโรงงาน  

ดังนั้น  ต้นทุนขาย =  วัตถุดิบ + ค่าแรง + โสหุ้ยการผลิตในกรณีที่คุณเด็กใหม่ถามมานั้น  จะเห็นได้ว่า  ถือเป็นการผลิต  เพียงแต่ขั้นตอนในการที่จะได้มาซึ่งสินค้าสำเร็จรูปนั้น  ไม่ยุ่งยากมากเนื่องจากเป็นการนำกระป๋อง  มาปิดฉลากเอง  โดยเสียค่าบรรจุ

ดังนั้นต้นทุนขาย =  ค่าสินค้าที่เป็นกระป๋อง + ค่าฉลาก + ค่าบรรจุต้นทุนขาย  จึงเท่ากับรายจ่ายต่างๆ ที่จ่ายไปเพื่อให้เกิดเป็นสินค้าสำเร็จรูป  ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์  ก็จะมีส่วนประกอบของต้นทุนขายที่แตกต่างกันออกไปครับ

เด็กใหม่:
ขอพระคุณคุณอ้วนมากๆๆค่ะ

ครูด้อยความรู้ด้านบัญชี:
สวัสดีคะ

อยากเรียนถามว่า การจะคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวของโรงเรียนอนุบาล และ Day care เพื่อจะนำไปคำนวณในการเก็บค่าเล่าเรียน มีวิธีการคิดอย่างไรบ้างคะ รบกวนขอคำอธิบายสูตรในการคำนวณ และคำจำกัดความของแต่ละประเภทของสูตร เช่น ค่าแรงงานทางตรง หมายถึงอะไร เป็นต้นขอบคุณมากคะ

ครูด้อยความรู้ด้านบัญชี

กิ๋ฟชอป:
สวัสดีค่ะ

ตอนนี้ดิฉันอยู่ประเทศอังกฤษอยากทำการขายกิ๊ฟชอปได้ให้เพื่อนซื้อของจากไทยให้ อยากทราบว่าเวลาเราคิดต้นทุนขาย คิดยังไงแล้วเราบวกกำไรแบบไหน สินค้าแต่ละอย่างราคาแตกต่างกันไป รบกวนบอกรายละเอียดหน่อยได้ไหมค่า

ขอบคุณมากค่ะ

ไม่รู้เรื่องบัญชีเลย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม