www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของประเทศไต้หวัน สามารถนำมาเครดิตภาษีและขอคืนได้หรือเปล่า

(1/1)

แพร:
บริษัท ทำธุรกิจ เป็นงานบริการ ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ของต่างประเทศ ไต้หวัน  และ มีเอกสาร ในการหัก ภาษี ไว้เป็นของประเทศไต้หวัน และเค้าส่งมาให้ ทางไปรษณีย์  อยากทราบว่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัวนี้ของต่างประเทศสามารถนำมาเครดิตภาษีคืนตอนสิ้นที่ ในแบบ ภงด50 และสามารถขอคืนได้หรือเปล่า และต้องทำอย่างไรบ้าง ค่ะ

007:
รอก่อนนะครับ มีอยู่ 2 เรื่องที่ต้องหาข้อมูลครับคือเรื่องของหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และเรื่องของอนุสัญญาภาษีซ้อนครับ  town:
เท่าที่ผมได้มีโอกาสสอบถามกับทางผู้รู้ในทางกฏหมายภาษีอากร  ได้ขอสรุปว่า  ไม่สามารถนำมาเครดิตภาษีคืนได้ตอนสิ้นปีครับ  เนื่องจากเป็นการหักภาษีในประเทศไต้หวัน  ซึ่งไม่ได้นำส่งให้กับทางรัฐบาลของไทย  เมื่อมิได้ผู้หักไม่ได้นำส่งให้กับรัฐบาลไทย  ผู้ถูกหักจึงไม่มีสิทธินำมาเครดิตภาษีสิ้นปีได้ครับแต่เป็นเพียงแนวความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ  เนื่องจากสถานะการณ์ในปัจจุบัน  กรมสรรพากรอยู่ในสภาวะที่เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตอบ  เพราะขณะนี้ก็มีตัวอย่างอดีตเจ้าหน้าที่หลายๆ ท่านที่ถูกให้ออกจากราชการและถูกดำเนินคดีอยู่ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม