www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีซื้อจากงานปีใหม่

(1/2) > >>

ออยล์:
จัดงานปีใหม่ของบริษัทฯค่ะ ภาษีซื้อที่เกิดจากการเลี้ยงอาหารในงานปีใหม่สามารถเอามาเคลมได้หรือไม่คะ

เหินฟ้า:
ผมว่าเป็นสวัสดิการพนักงานนะครับ เคลมโลด

อ้วน:
การจัดงานปีใหม่ให้พนักงานในช่วงปีใหม่  หากนายจ้างได้มีการเขียนไว้เป็นสวัสดิการมีระเบียบระบุไว้  มีประเด็นในทางภาษีที่ต้องพิจารณาดังนี้1.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ไม่ต้องห้าม

2.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นสามารถนำมาเครมได้  ไม่ต้องห้าม

3.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ถือเป็นเงินได้ที่ได้จากการให้ตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 42 ( 10 )

ต้น:
แล้วไม่ทราบว่ารวมของแจกให้กับพนักงานทุกคนด้วยหรือไม่ครับที่จะเข้าข่ายนี้ หรือว่าต้องเป็นเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

ขอบคุณครับ

ขวัญรัฐ:
เพิ่มอีกนิดครับว่า บริษัทต้องเสียภาษีขายสำหรับของแจกด้วยหรือไม่ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม